עמוד:23

תפילות החיים וברכותיהם מניחים "תפילין של יד" על זרוע יד שמאל [איטר יד ימין מניח על זרוע ימין], כשה"בית" נוטה כלפי הלב, ולפני שמהדקים את הרצועה מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפלין. לאחר הידוק הרצועה כורכים אותה שבע פעמים סביב אמת היד החשופה עד שורש כף היד. מניחים "תפילין של ראש" על מקום השערות שמעל למצח, מול הרווח שבין העיניים, ולפני שמהדקים את הקשר שבעורף מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפלין. מהדקים את הקשר שבעורף, מעבירים את הרצועות לקדמת הגוף, אחת לימין ואחת לשמאל, ואומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ויש נוהגים להוסיף: ומחכמתך אל עליון תאציל עלי, ומבינתך תבינני ובחסדך תגדיל עלי, להניח: לשים [במקום הנכון]. תאציל: תשפיע. תבינני: תתן לי בינה. ובחסדך תגדיל עלי: תעשה עמי חסד רב. ברוך וכו': הברכה "להניח תפילין" מצויה כבר בתוספתא [ברכות ו,י] ושתי הברכות יחד מופיעות בתלמוד הבבלי [מנחות לו ע"א]. היו פוסקים שסברו שהנחת תפילין של יד ושל ראש היא מצוה אחת ועל כן די בברכה אחת. אחרים סברו שהמדובר בשתי מצוות שונות הדורשות שתי ברכות שונות. בסופו של דבר נפסק כדעה השנייה, אך בשל הספק נקבע לומר לאחר הברכה השנייה את המשפט "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שהוא משפט הנאמר לאחר הזכרת שם ה' שלא לצורך. אגב יש להעיר, שבארץ ישראל נהגו לברך גם בשעת חליצת התפילין [ירושלמי ברכות ב, ג [ד ע"ג[[: "ברוך... וצוונו לשמור חוקיו". ומחכמתך וכו': תפילה קצרה בהשפעת הקבלה, הרומזת לארבע מן הספירות שבעולם העליון [חכמה, בינה, חסד וגבורה] ולשפיעת השפע האלהי ["שמן הטוב"] דרך שבע הספירות התחתונות אל עולם האדם.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר