עמוד:15

תפילות החיים וברכותיהם הרחמן הוא ישלח לנו משיחו הולך תמים, בזכות חתן למולות דמים לבשר בשורות טובות ונחומים, לעם אחד מפזר ומפרד בין העמים. הרחמן הוא ישלח לנו כהן צדק אשר לקח לעילם, עד הוכן כסאו כשמש ויהלם וילט פניו באדרתו ויגלם, בריתי היתה אתו החיים והשלום. וממשיכים עד סוף ברכת המזון כסדרה הרגיל. שלום בת במקביל למנהג "שלום זכר", שעיקרו הקבלת פני הרך הנולד בליל השבת הראשון לחייו במסגרת המשפחה והחברים [ראה עמ' 4], יש הנוהגים לקיים טכסים מקבילים לרגל הולדת בת. יש הנפגשים לשם כך בליל שבת, במסגרת הבית, ויש העורכים "קידוש" בבית הכנסת בבוקר, לאחר תפילת השבת, ולאחר שהאב הכריז ברבים על שמה של בתו. על טכס הענקת השם לתינוקת ראה בכרך השבת, עמ' 223. הולך תמים: ישר דרך. חתן למולות דמים: הרך הנימול ומצוות מילה בכלל [והלשון בעקבות הסיפור בשמות ד, כה-כו]. כהן צדק: אליהו [ומסורת נפוצה בספרות חז"ל מזהה אותו עם פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן], מבשר המשיח. לקח לעילם: עלה בסערה השמיימה ונעלם [כמסופר במלכים-ב ב]. כסאו: של המשיח, מלכות בית דוד. וילט וכו': הסתיר את פניו באדרתו [מלכים-א יט, יג] וכן כרך ["ויגלם"] את האדרת כשהיכה בה וחצה את הירדן [מלכים-ב ב, ח].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר