עמוד:11

תפילות החיים וברכותיהם ועל כן נקוה לך, יהוה אלהינו, לראות מהרה בתפארת עזך, להעביר גלולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון, לתקן עולם במלכות שדי. וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך יהוה אלהינו יכרעו ויפלו, ולכבוד שמך יקר יתנו, ויקבלו כלם את על מלכותך, ותמלך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלך בכבוד, ככתוב בתורתך: יהוה ימלך לעלם ועד. שמות טו, יח ונאמר: והיה יהוה למלך על כל הארץ, זכריה יד, ט ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד. ואם יש אבלים בקהל אומרים גם קדיש יתום: נקוה לך: נשים בך את תקוותינו. גלולים: אלילים. לתקן עולם במלכות שדי: להביא את העולם לכלל שלימות באמצעות מלכות ה'. להפנות: יפנו, יתפללו. יקר: כבוד.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר