עמוד:7

תפילות החיים וברכותיהם מניחים את הילד על "כסא של אליהו", והמוהל אומר: זה הכסא של אליהו הנביא זכור לטוב. לישועתך קויתי יהוה. בראשית מט, יח שברתי לישועתך יהוה, ומצותיך עשיתי. תהלים קיט, קסו אליהו מלאך הברית, הנה שלך לפניך. עמד על ימיני וסמכני. שברתי לישועתך יהוה. תהלים קיט, קסו שש אנכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. תהלים קיט, קסב שלום רב לאהבי תורתך, ואין למו מכשול. תהלים קיט, קסה אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך, נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך. תהלים סה, ה הסנדק, עטוף בטלית, מקבל את הילד ומניח אותו על ברכיו. [ויש הנוהגים שהאב ממנה במילים מפורשות את המוהל להיות לו שליח למול את בנו.] והמוהל מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה. המוהל מל את התינוק, וסמוך לכך מברך אבי הבן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. 0 שברתי: ציפיתי. שלך: עניין הנוגע לך. עמד על ימיני וסמכני: סייע לי ותמוך בי [במעשה שאני עומד לעשות]. שש אנכי וכו': שמח אני על מצוותך כמי ששמח כשהוא מוצא אוצר גדול. למו: להם. ברכות המילה: שלוש מן הברכות הנאמרות בטכס ["על המילה", "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו", "אשר קידש ידיד מבטן ... כורת הברית"] מצויות כבר בתוספתא ברכות ז, יב. שם נמצא גם מענה הקהל, "כשם שהכנסתו לברית" וכו'.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר