עמוד:212

צור 36 - - ור' גם : בית צור פופר , יואכים 122 פורטוגל 196 ציד / צייד ו ו ,138,132,127,97,96,84,75,69,52,49148,26, פיוט 183,179,1522011180,131,109,100,99,98,97,96,95,94 פילוסופיה 109,108,104,102 צ דון 57,36,33,12,10 פילוסופיה יהודית ,1081103,102 ציפורי ( י"? וב ) 190,109181,66 ציצית 140 פילוסופים ,102,99,98,89,80,74 צ'כיה 151,84 צלב ,120,1171109,10811061104100,76 צלב קרס 190157 פץ , שמואל יוסף 19 ו צלבנים 85 צלמית 11 פישקה החיגר - - ר ספר הקבצנחם"פלינק , גוברט 53 צפו ( נכדו של עשיו 79 פליקס , עלטה רחל - ר': רשל צפת 202,2011197,169,116 פלישתים ( ארץ ) 33,20 צרפת ,123,115,98,94,92,88,86,85,82,81,78,38,17,9 פה אבל 153 פניקים 180,169,1501142,127,12547,44 פס ( עיר ) 201106,89 צרפתית 85,81 פסח 196 פסיפס וו 181,65, פקיעין 66 פראג ,122,115,89,84,77 ו 13713 פרדינאנד ואיזבלה 196,80 פרובנס'( אזור ) 198 פרוסיה 115 ק . צטניק 169,168,167,166 פריבילגיום 85 פרידריך הגדול 20 ו קאנט , עמנואל 20 ו פרט ,151,150,136,89,86,77,41 קבלה 157,1522021201,131,129,123,116 פרלמן , אליעזר אליאנוב - רע בן קבצנים - ר : ספר הקבצנים קדמוניות היהודים ( ספר ) ,52,51 יהודה , אליעזר פרנקפורט 53152,120 קדש ברנע 23,21,20119 פרס 1651162,82,77,76142 פרעות - 137,124,103,85,77 - קהיר העתיקה ( : = פוסטאט 106189 ור' גם : גזירות , פוגרום , רדיפות פרץ , יצחק לייב ,143,142,1411134 קוזקים 154,149,148,146,144124 קול מבקצר הספר ) 128 פרשן ,89,87,86,85,81,80,75 קומראן 40,35 קורדובה 109,99,93191108,106,99189,77 פרשנות התנ"ך 109,86,82,81,80 גומריה 71,70"קטוביץ 152,1261123,122166 פרשת - השבוע 96 קטמית 32,24 פשט 196,1221110,86,83 קידו שהשם 85 קין והבל 199 קינה 1711170,154 קיסריה 110,62,57 קישינייב 201,146 קלויזנר , יוסף 150 קמיע 202,148,129,127 קראים 202,109 צדיק ( = רבי ) ,128,127,125,124 קרוכמל , רב נחמן - ר': רנ"ק 131 קריקטורה 1861123 קרמטורים 167,166 צדקיהו ( המלך ) 36

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר