עמוד:208

טיימס ( עיתון ) 151 ימי הבימים ,96194192190,89,88185,79,78,77,76,75,74,71 טיסו , ג'ימס ,108,107,1061102,101,981891151 טלאי צהוב 171 טרבריחן , הנדריק 1146,13511161111,10930 ו 1811180,17116 טרואה ( עיר ) 81 יעל ( אשת חבר הקיני ) 98 יפו 44 יצחק ( בן אברהם ) 182,180,179,178,153,148,143,138,132,127,101,84,75,69,68,53,52,51,49,48,30,28,15113,12,10 יציאת מצרים 170,165,164148 יבנה 58 ( ה ) יד החזקה ( ספר ) 197 יצירה - ר : ספר יצירה יק ' א ( .4 ] נ ) 149 יד ושם 1971111 ( הירדן ( נהר ) 33,15,14 יהדות ,80,78,77,76,51,47146 ירושלים 1109,1081105189,62,60,58,57147,44,431103,1021101,98,88185,81,42,38137136,35,20,14 ווו 203,202203,202,201,19611901152,200,19911971195,1831181140,125,12411231122,120,178116011581150,125197,92116,114, יהודה ( ארץ ) ,42,41,37,36,34,33 יריחו 1136,66,62,60158146,45,4460,20 ירמיהו ( הנביא ) 200,199,197,17336 יהודה בן אלעאי ,65164,63,61,59 " ? ו 104/"? וע ( הנוצרי ) 66,92,80,77,76 ישוע בן גלגולה 67 יהודה בן גרים 66,61 ישיבה 196,190,166,1461109,81 יהודה הלוי , רבי - ר': ריה"ל ( רבי 198 יהודה הלוי ) ישמעאל / ישמעאלים ,93,92111 יהודה המקבי 1821161,1231119,101,99,9845,44 יהודה הנשיא , רבי 201 גם . מוסלמים יהודים 1195,123,118,105,41 ישעיהו ( ספר ) ,202,201,200,199,19711962031197,107,80 ישראל ( ארץ ) 160,59158,57156147146,44203,43,42,34,33,20 יהונתן 71 ו ,94,89,85,82,76,67,64,63 יהושע ( מנהיג וספד ) 1109,1061100,98197196203181,79,33 סו ה ( ה ) יובלים - ר : , ספר היובלים ,150,1491139113811361131 יודיאה ,200,1991195,1821181,178117711741173,1661159115744 יווני 203,201,1112011102,200199,119946,431197,42,196 ישראל ( מדעה ) 159,158,156,125 יוונית ( פילוסופיה ) 109,108,102 יוונית ( עופה ) 201,19711041102,99,94,71202,200,199,190,180,179,1781174,17311721164,52,51,47,44,42,41 הלמזם ישראל ( ממלכה ) 37,34,33,27 יוונית ( תקופה ןתרבות ) - - ר " ישראל ( עם ) ,23,22,21,20119,8 עם כיפור ,44,43,41,33,32,30,26,2566,196197 יוסי רבי 61 יוסיפון - - ר': , ופר יוסיפון ,91,90,89,88,85,79,77,76,74,69,60,58,51,48,47,46 יוסף ( בן יעקב ) 30115 יוסף בן מתתיהו ( יוספוס פלביוס ) ,162,161,1601159,158,154200,197,79153,51,471531140,1391137,130,121120,108,106,101,99,97193146 יידיש 203,201,200,199,198,197,196154190,189,188,180,177,1731491147,146,145,142,141,172,171,17011691165,1641139,138,137,134,120. ים המלח 64,40,35

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר