עמוד:205

בית - כנסת ,97,96194,84,78,65 אמת מים ( אקוודוקט ) 196,1951181,171,10362 א גליה 115,69,49,13 בית - מדר ? 196,131183 - ור' גם : אנטיוכוס 196144,43142 ישיבה אנטיוכה 43 אנץ מעת ,190,189,159,137 בית צור 44"? בית ראשון 191,139,97,44,37,34 אסטרולגיה 203,195117165 בית ' ? אן 92,76,65146 אספסיאנוס 197,68,62 בית שני ,62,58,51,48,47142,40 אסתר ( מגילה ) 203,169,1661165 אפולוניה 111102,92,7616944 ו 203,201,197,196,195,165,161, אפיפנס 196,44,43,42 אפיקורסות 129 ביתר 68,60 בכורה ,10 וו ,30,28,16,13,12, אפריקה 135,175,138,96,72,68152,50134,115194,77,76 אקלזיה 188,184,1831181114178 אקרוסטיכון 195,96 בלמה 171 ארטן 88 בלוביץ 151 בלפור ( לורד ) 134 ארגנטינה 149 במדבר ( ספר ) ,29,26,25,23,21,19 ארע הקודש 195,65 ארם 2031140,6633 בן אב"י איתמר 36 ו ארמית 203,201,198,81,71,47,34 בן אעות בחיי - ר': כח " בן אשר בן יהודה , אליעזר 137,136 ארצות הברית 201,190,159 בן כוסבה 60,58 אשור 169,100,37,30,26,24 בן נוה יחיל 172 אשמדאי 170,168,1671166,161 בן סירא ( ספר ) 201 ר' גם : שטן , מלאך המחת בן גשג ? וה תיחם הלל ,88,85,81,74 אשקלון 11757144,20 בס ברגן 25 ו בנת , ין ( בן יעגזב ) 185,184,182,181 ( ה ) בעל שם טוב , רבי " ? ראל ( = בעערען ) 29,125,124,115 ה 131 בצלאל ( אקדמיה לאממת ) 38 באואר , יהודה 158 בר - יוחאי , רבי שמעון - ר': שמעון בבל ,57,56,44,42,37,36,35,30 בר - יוחאי , דבי 138,115,109,103,102,94 בר - כוכבא , שמעון 80,67,60 - ור' גם : מרד בר - כוכבא 203,202,2011198,195 בר מצווה 179 בגדד 89 בראשית ( ספר ) 110 וו 14,13,12, בוהמיה ,48,30,29,28,18117,16,15151,122,77 בוכנוולד 158 ברן , פרידריך ,93,91186,84,83,82,79,69,68166,63,53152151,50,49111 בזם , נפתלי 73,54 ו ,106196 ווו 1127,126,112, בחיי בן אשר 93 ביאליק , חיים נחמן 201,150,148169,1681163,162,153,152,151,150,1481143,1381128,147,146,134 בזנטיון ,189,188,186,185,184,183,1821181,180,179,176,175161,99 ביל"ויים 203,199,198,19241 בימה 195 בית ( בעתר ) ,176,1751147,100,97 ברגנר , יוסל 147 בריטים 179,178178,166,157,115 ( ה ) ברית החדשה 105,104,76 בית אל 14 ( ה ) ברית הישנה 76 בית טברין 60147 בית המקדש - ר': מקדש ברית המועצות 141

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר