עמוד:203

התלמודים נוצרו במאות 3 - 5 לספירה התודה - ובה חמישה ספרים , הנקראים גם חמישה חומשי תורה : בראשית , שמות , בשני מרכזים : בבבל , בערים סורא ופומבדיתא , נוצר התלמוד הבבלי ; ויקרא , במדבר , דברים . ובישראל , בעיקר בעיר טבריה , נכתב הנביאים - ובהם ספרי הנביאים הראשונים - יהושע , שופטים , שמואל ( א , ב ) ומלכים התלמוד הירושלמי . התלמודים - גם ( א , ב ) וספרי הנביאים האחרונים - הבבלי וגם הירושלמי - נכתבו בעיקר בארמית . התלמודים מחולקים לסדרים ישעיהו , ירמיהו , יחזקאל ותרי עשר . ( = לחלקים ) על - פי החלוקה של המשנה . הכתובים - ובהם הספרים האלה : שלושה ספרים גדולים - תהלים , משלי , שני התלמודים עוסקים רק בחלק מן המשנה , כל אחד מהם עוסק בארבעה איוב . סדרים מן המשנה . התלמוד הירושלמי חמש מגילות - רות , שיר השירים , קהלת , עוסק בסדר זרעים , * מועד , נשים ונזיקים , איכה , אסתר . והתלמוד הבבלי עוסק בסדר מועד , נשים , ספרי זיכרונות - דניאל , עזרא , נחמיה ; נזיקין וקודשים . התלמוד הבבלי קבע יותר דברי הימים ( א , ב ) - שהם קיצור מכל יצירה אחרת את דמותו של עם ההיסטוריה של עם ישראל עד שיבת ציון . ישראל , יסודות אמונתו ודרך חייו . תשעה באב תנ"ך יום ט' בחודש אב , יום צום ואבל לאומי השם תנ"ך הוא ראשי תיבות של המלים : לזכר חורבן בית המקדש וירושלים . תורה , נביאים , כתובים . תשעה באב נקבע במסורת היהודית כיום זיכרון לחורבן הכפול - לחורבן בית התנ"ך נקרא גם ' ספר הספרים' - כי הוא ספר היסוד של עם ישראל , והוא נקרא גם המקדש הראשון ולחורבן בית המקדש מקרא - כי נוהגים לקרוא בו בקביעות . השני . הבית הראשון נחרב ונשרף בידי התנ"ך מורכב מ - 24 ספרים , הראשון שבהם נבוכדנאצר מלך בבל בחודש אב בשנת - ספר בראשית , והאחרון על - פי החלוקה 586 לפני הספירה , והבית השני נחרב המקובלת - ספר דברי הימים . והועלה באש בידי המצביא הרומאי טיטוס בחודש אב בשנת 70 לספירה . ספרי התנ"ך מתחלקים לשלוש קבוצות : על - פי המסורת , תשעה באב הוא יום אבל על החורבן הלאומי , הכולל את האסונות השונים שקרו לעם ישראל מאז חורבן הבית השני ועד לשואה . * סדר זרעים עוסק בהלכות הקשורות בעבודת האדמה בארץ ישראל , ולכן הוא מופיע רק בתלמוד הירושלמי שנכתב בארץ ישראל , ולא בתלמוד שנכתב בבבל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר