עמוד:202

שבעל - פה . מנהיגם הראשון היה ענן בן הישר ובאמצעות המסורת . לעומת הממד * האר"י - רבי יצחק לוריא - היה הבולט בין דוד , בן לאחת המשפחות המיוחסות בבבל הגלוי קיימת תורת הנסתר , הקבלה , שהיא מקובלי צפת במאה באותה תקופה . מנהיגי הקראים נקראו הממד הסודי של העולם והתורה , והיא ה - .16 הוא ייסד שיטה כוללת את ' סודות התורה' המיועדים רק נשיאים , והם ראו את עצמם צאצאי דויד חדשה בקבלה ( קבלת המלך . למתי מעט - ל'יודעי סוד'. תורת הקבלה האר"י ) המתמקדת כת הקראים הגיעה לשיא פריחתה במאות עוסקת במהות האלוהות , בבריאת העולם , בנושא הגלות והגאולה 10. - .11 בתקופה זו התפשטו קהילות בשכר ועונש , בגלות וגאולה ועוד . לנושא נראה שהעיסוק של הגלות והגאולה היה מקום מיוחד בקבלה הקראים במזרח , והתגבשו עקרונותיה של המקובלים במאה ה - 16 הכת . מרכזה היה בירושלים , והקראים היו שהתפתחה בצפת במאה ה - .16 * בגלות ובגאולה היה העדה החזקה ביותר בעיר . בתקופה זו אחד הרעיונות המרכזיים בקבלה הוא קשור למשבר הקשה פרצו מאבקים רעיוניים בין הקראים ובין הקשר ההדדי בין מעשי האדם בעולמנו שבא בעקבות גירוש ספרד ( 1492 ) . הכינוי לבין העולמות העליונים - האלוהות . המנהיגים היהודים , הרבנים , ובראשם רב ' האר"י' הוא ראשי סעדיה גאון ( רס"ג ) . על - פי הקבלה , קיום העולם מותנה בזרימת תיבות של הצירוף : לאחר זמן הגיעו הקראים גם למזרח הישפע' האלוהי מן העולמות העליונים אל האלוהי רבי יצחק . אירופה , והיו פעילים בפולין וברוסיה עולמנו . וזרימה זו של ' שפע' מותנית במאות 16 - .19 במשך מאות שנים - עד במעשיו ( הטובים או הרעים ) של האדם . אמצע המאה ה - 20 - היה מרכזם של הקראים במצדים . כיום מרוכזים רוב קמיע פתק ועליו ' כתובת סתרים', או חפץ קטן הקראים במדינת ישראל בעיר רמלה . אחר שבני אדם מאמינים כי הוא מביא תלמוד ( בבלי וירושלמי ) מזל ומרפא ושומר על האדם . נוהגים לתלות את הקמיע על הצוואר או להחזיק שני התלמודים , הבבלי והירושלמי , מבוססים על המשנה ומציגים דיונים על אותו בקרבת מקום לאדם . דברי המשנה . שני התלמודים מסכמים את התורה שבעל - פה , אך בדרך - כלל אין בהם קראים כת יהודית שנוסדה בבבל במאה ה - 8 קביעה סופית של ההלכה - אלא הצגת הדיון עצמו . לספירה . הקראים נקראו ' בני מקרא' או הדיונים בתלמוד מבוססים על חשיבה'בעלי מקרא' - כינויים שהדגישו את משפטית , ובהם - טיעונים וטיעוני נגד , הקשר שלהם למקרא : הקראים הסתמכו רק על הכתוב במקרא - בתורה , וקיימו ויכוחים ומחלוקות . בתלמוד משובצים גם רק את המצוות הכתובות בתורה שבכתב מדרשי אגדה , דברי מוסר , תיאורים - ולא את הדינים והמצוות של התורה הנוגעים להווי החיים ולמנהגים - ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר