עמוד:201

שאותה למדו , שיננו ומסרו בעל - פה מדוד אלה לא נשתמרו בעברית , אלא רק לדור . אבל כאשר התרבו מאוד דברי בתרגומים לשפות אחרות . כנסיות ( = עדות ) נוצריות אחדות כמו הכנסייה התורה שבעל - פה , והיה חשש שישכחו אותם - החלו להעלות אותם על הכתב . היוונית והכנסייה החבשית צירפו כמה חלקים מן המשנה נערכו או נכתבו כנראה ספרים חיצוניים לספרי הקודש שלהן , וכך במהלך המאה ה - 2 לספירה . העריכה נשתמרו ספרים אלה בשפה היוונית הסופית של המשנה נעשתה על - ידי רבי והחבשית . יהודה הנשיא , שפעל בסוף המאה ה - 2 הספרים החיצוניים עוסקים בנושאים ובתחילת המאה ה - 3 לספירה . רבי יהודה רבים , ומציגים תכנים וסגנונות שונים . יש אסף את כל החומר של התנאים שהיו בהם ספרים המספרים מחדש את סיפורי לפניו , ערך אותו - וגם מיין אותו לפי התנ"ך , כגון ספר היובלים ; יש ספרי חכמה נושאים . ומוסר , כגון ספר בן סירא הדומה מאוד במשנה שישה סדרים ( ש"ס ) - שישה לספר משלי ; ויש ספרים חיצוניים שאינם חלקים . כל סדר , כל חלק , מחולק קשורים כלל לספרי המקרא , כמו ארבעת למסכתות ; כל מסכת מחולקת לפרקים , ספרי המקבים . וכל פרק - לסעיפים הנקראים ' משניות'. ומכאן שמו של הקובץ כולו - ' משנה'. פוגרום מעשה של אלימות ורצח המאורגן נגד בני ספרות האגדה מיעוט מסוים . ספרות האגדה היא חלק מן היצירה ' פוגרום' היא מלה רוסית שפירושה שחיברו חז"ל - תכמינו זכרם לברכה - להשמיד ולהרוס , ומשתמשים בה בדרך - במשך 700 השנים הראשונות לספירה . כלל לציין פרעות ביהודים ברוסיה - בשונה מיצירות אחרות של חז"ל , כמו ובמזרח אירופה בכלל - בזמן החדש . התלמוד , שנוצרו בבבל - נוצרה ספרות הפוגרומים ביהודים נעשו על - פי רוב האגדה בעיקר בארץ ישראל . בידיעת השלטונות , ולעתים אף בעידודם . ועוד על ספרות האגדה - קרא בערך במהלך הפרעות היה ההמון פורץ לבתי ' מדרש אגדה'. היהודים , שודד את רכושם , הורס את בתיהם וגם פוצע , אונס והורג . המשטרה והצבא לא נהגו להתערב או לעצור את ספרות חז"ל המתפרעים . יצירתם הספרותית של חז"ל - חכמינו בשנים 1881 - 1882 נעשו פוגרומים ביהודי זכרם לברכה . חז"ל חיו ופעלו בארץ רוסיה , פולין וארצות אחרות במזרח ישראל ובבבל כ - 700 שנים , מן המאה ה - ו אירופה . גל נוסף של פרעות פרץ בשנת עד המאה ה - 7 לספירה . יצירתם 1903 בעיר קישנייב ובעוד ערים ברוסיה . הספרותית של חז"ל מגוונת ביותר , ובה המשורר חיים נחמן ביאליק נשלח ספדי הלכה ( בעיקר המשנה והתלמודים ) , לקישנייב לאסוף עדויות על הפוגרום תרגומים של התנ"ך לארמית , פרשנות בעיר , ובעקבות רשמיו המזעזעים כתב את לתנ"ך ( באמצעות מדרשי אגדה ומדרשי שירו ' בעיר ההריגה'. המהפכה הרוסית הלכה ) 1 תפילות ופיוטים . בשנת 1905 הביאה גל חדש של פוגרומים , שבעקבותיהם החלו יהודים להגר מרוסיה ; הספרים החיצוניים ההגירה זרמה בעיקר לארצות הברית כל הספרים שנשארו חיצוניים לתנ"ך ולא ולארצות אמריקה האחרות , אבל עודדה נכללו בו שייכים לספרות החיצונית , גם את העלייה לארץ ישראל . ומכאן שמם - ' ספרים חיצוניים'. רוב הספרים החיצוניים נכתבו במקור בעברית קבלה על - ידי מחברים יהודים עבור קהל קוראים תורת הנסתר , תורת הסוד , ביהדות . יהודי בתקופת הבית השני - עד שנת 150 ראשיתה של הקבלה בספרד ובדרום צרפת לספירה בערך . במאות 12 - ,15 והמשכה בעיר צפת במאה בסוף המאה ה - 2 לספירה החליטו חכמים ה - .16 הקבלה נקראת גם ' תורת הנסתר'להקפיד על ההפרדה בין ספרי התנ"ך - משום שהיא מבוססת על ההבחנה בין ספרי הקודש - ובין הספרים האחרים הנגלה , הגלוי בעולם ובתורה , לבין הנסתר שאינם שייכים לתנ"ך . חז"ל אסרו לקרוא בהם . לתורה יש ממד גלוי שכל אדם בספרים החיצוניים , ולכן גם הפסיקו להעתיק אותם . וזאת הסיבה שספרים מישראל יכול לפרשו ולהבינו בעזרת השכל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר