עמוד:199

בלשוננו יש למלה ' אגדה' עוד פירוש : סיפור דמיוני שלעתים יש בו מעשי פלאים , והוא מופיע בחברות ובתרבויות שונות , לדוגמה - ' כיפה אדומה' באגדות האחים גרים או ' הברווזון המכוער' באגדות הנס כריסטיאן אנדרסן . מלה מנחה מלה החוזרת בתוך קטע בתנ"ך ( בשינויים קלים ) , והחזרה שלה משמעותית להבנת הקטע . לא כל מלה חוזרת נחשבת למלה מנחה . הקביעה שמלה מסוימת היא מלה מנחה תלויה בין השאר במספר הפעמים שהיא מופיעה בתנ"ך . בסיפור קין והבל ( בראשית ד פס' א - טז ) המלה ' אח' ( אחי , אחיך , אחיו ) מצויה שבע פעמים , ומתוכן שש פעמים בארבעת הפסוקים ח - יא . המלה אינה נדירה בלשון המקרא , אבל כאן היא מצויה בצפיפות מסגד גדולה במיוחד . בית תפילה מוסלמי - בערבית מסג'יד , כנגד זה הצירוף " לך לך " - הנדיר במקרא כלומר - בית סגידה , בית תפילה . במסגד מופיע פעם אחת בתחילת סיפורי המוסלמים מתפללים בציבור ושומעים אברהם : " לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך"( בראשית פרק יב פס' א ) , ופעם דרשות ביום שישי - היום הקדוש אחרת במרחק עשרה פרקים , בסוף סיפורי למוסלמים . בשעת התפילה פונים אברהם : " ולך לך אל ארץ המדיה " המתפללים לכיוון העיר מכה , העיר ( בראשית פרק כב פס' ב ) . מלבד אלה יש הקדושה ביותר לאיסלם . המסגד משמש גם לצרכים קהילתיים שונים . בתנ"ך רק עוד פעם אחת צירוף דומה ( בלשון נקבה ) : " לכי לך"( שיר השירים לרוב המסגדים כיפה וצריח הקרוי ' מינרט ' פרק ב פס' י , יג ) . במסגד אין בדרך - כלל שום ריהוט , ואין בו גם המלה ' אח' וגם הצירוף " לך לך " ציורים או פסלים בגלל האיסור של הדת המוסלמית לתאר דמויות . קירות המסגד נחשבים באותם מקומות למלים מנחות , מעוטרים על - פי רוב בקישוטים כי יש בחזרות שלהם משמעות מיוחדת . דוגמאות למלה מנחה בקטעים מתוך גיאומטריים ובכתובות בערבית . שלושת המסגדים הקדושים ביותר לאיסלם התנ"ך שהבאנו במקראה : המלים ' אדוני', נמצאים - לפי סדר קדושתם - בערים'עבדך',' מנחה'( עמ' 15 ) והשורש ע - ב - ר ( עמ' 23 ) . מכה , מדינה וירושלים . מקבים מנורה מנורת זהב ולה שבעה קנים שעמדה בבית כינוי לבני משפחת החשמונאים שהנהיגו את מרד היהודים בשלטון היווני בארץ המקדש בירושלים ( ולפני כן - באוהל המשכן ) . המנורה היא מן הסמלים ישראל . המרד פרץ בהנהגתו של מתתיהו העתיקים של העם היהודי , והיא נקבעה החשמונאי ובניו בשנת 167 לפני הספירה בעיר מודיעין . במסורת היהודית המקבים גם לסמל הרשמי של מדינת ישראל . בסמל מסמלים מלחמת גבורה של מעטים נגד המדינה יש משני צדי המנורה ענפי זית , על - פי הכתוב בספר זכריה ( פרק ד פס' רבים , של חלשים נגד חזקים . ימי החנוכה ב - ג ) : " דאיתי והנה מנורת זהב כלה ... נקבעו כימי חג לזכר ניצחון המקבים על היוונים . ושבעה נרתיה עליה ... ושנים זיתים עליה . " מקור השם ' מקבי' הוא כפי הנראה במלה המנורה שנבחרה לסמל המדינה דומה בצורתה למנורה המופיעה בתבליט של ' מקבת'( פטיש ) , כלומר - מי שמכה את אויביו כפי שמכה המקבת , הפטיש . רבים שער טיטוס ברומא , שהוקם לזכר ניצחונו של טיטוס על יהודה וכיבוש ירושלים נוהגים לכתוב ' מכבי'( בכ"ף ) כראשי ( ר' עמ' 62 ) . תיבות לצירוף : מי כמוך באלים ה'.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר