עמוד:198

לפני המצאת הדפוס במאה ה - 15 כל הספרים נכתבו בכתב יד - ולכן נקראו ' כתבי יד'. מאז המצאת הדפוס מדפיסים את הספרים , ולא כותבים אותם ביד , ובמושג ' כתב ידי מתכוונים היום לטיוטה שמביאים לבית הדפוס , גם אם הקלידו אותה במחשב ( או במכונת כתיבה ) , ולא כתבו אותה בכתב יד ממש . לוחות הברית לוחות האבן שעליהם נחקקו עשרת הדיברות , כפי שמסופר בספר שמות פרק כד . לוחות הברית ניתנו למשה על הר סיני פעמיים : בפעם הראשונה ניתנו הלוחות במעמד הר סיני , כאשר בני ישראל קיבלו את התורה . אבל כאשר ירד משה מן ההר וראה את עגל הזהב שעשו בני ישראל , כעס כל - כך עד שניתץ את הלוחות . אחרי כן שוב עלה משה להר סיני כדי להביא משם את הלוחות השניים . לוחות אלו נשמרו בארון הברית ( ספר דברים פרק י ) , שעמד תחילה באוהל המשכן , והועבר אחר - כך לבית המקדש ( הראשון ) . על - פי המסורת נשמרו בארון הברית גם שבריהם של הלוחות הראשונים . ישיבה מדרש מוסד לימוד תורני * * שבו לומדים לימודי סוג של פרשנות יצירתית , לימוד של קודש , בעיקר תלמוד . הישיבות הראשונות דברים חדשים מתוך פסוקי המקרא , הבנת נוסדו בבבל במאה ה - 3 לספירה ( בתקופת דברים והסקת מסקנות מעבר למשמעותם התלמוד ) . נערים בני מצווה החלו ללמוד הפשוטה של הפסוקים . יש מדרשי הלכה בישיבה , והיו שנשארו ללמוד בה עד גיל הנוגעים לחוקים ולמצוות , ויש מדרשי מבוגר מאוד . צורה זו של לימוד בישיבה קיימת גם היום . שיטת הלימוד בישיבה אגדה העוסקים בסיפורי המקרא , בנבואות , במזמורים וכדומה . המלה ' מדרשי נגזרת מן מבוססת על לימוד עצמי ועל לימוד הפועל ' לדרוש', לחקור . ב' חברותא' - לימוד בזוגות . לאחר הקמת המדינה הנהיגו חידוש בישיבות - נפתחו ישיבות תיכוניות , מדרש אגדה המקבילות לבתי - ספר תיכוניים ובהן מדרשי אגדה הם חיבורים ואוסף של דברים שאמרו חז"ל - חכמינו זכרם לומדים נערים דתיים . יום הלימודים בישיבות התיכוניות מתחלק לשניים : חצי לברכה - על החלקים במקרא שאינם עוסקים בחוקים ובמצוות ( על סיפורי יום לומדים לימודי קודש , בעיקר תלמוד ; המקרא , הנבואות , המזמורים ועוד ) וכן על וחצי יום לומדים את מקצועות הלימוד הרגילים . התלמידים בישיבות התיכוניות חכמי המשנה והתלמוד . חלק ממדרשי האגדה נכתבו בתקופת חז"ל ( במאות ו - 6 נבחנים בבחינות הבגרות הארציות , וחלק מן הבוגרים ממשיכים ללמוד בישיבות גם לספירה ) , ואחרים הועלו על הכתב בזמן השירות הצבאי , ומשלבים שירות בתקופה מאוחרת יותר . מדרשי האגדה עשירים בדמיון , ובהם מעשיות ומשלים בצבא עם לימוד בישיבה ( ישיבות ההסדר ) . שמקצתם מבוססים על משחקי מלים היום קיימות ישיבות גם לבחורות דתיות וגימטרייה . מדרשי האגדה נכתבו בעברית שסיימו את לימודי התיכון . ובארמית , והם מפוזרים בתוך המשנה * מדע : מלשון'ידיעה', ' לדעת'. והתלמוד וגם מקובצים בספרים מיוחדים כתב יד הנקראים ' מדרש', לדוגמה : ' מדרש נוסח של יצירה או מסמך כתוב ביד . כתב * * לימוד תורני : מלשון בראשית רבה' לספר בראשית , שנכתב היד נכתב בידי מומחה , שחיבר בעצמו את'תורה', לימוד של היצירה או שהעתיק אותה . במאה ה - 5 לספירה . ספרי קודש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר