עמוד:196

בית - הכנסת לעוד מטרות : ללימוד תורה בפסח ועוד ועוד . מי שעבר על הגזירות למבוגרים ולילדים וכן לענייני ציבור , כגון ונתפס מקיים את המצוות - נדון על - פי רוב למוות . גזירות אלה - ובהן האיסור עזרה הדדית וצדקה . בימי הביניים קיבל לעשות ברית מילה ( איסור שקדם למרד בית - הכנסת עוד תפקיד , הוא שימש כבית - מדרש לציבור הרחב והיתה בו בר - כוכבא ) - מנעו מן היהודים לקיים מצוות . ספרייה תורנית . * אבל יש לזכור כי גזירות הרומאים , קשות ככל שהיו , לא הכריחו את היהודים לעבור עבירות , כפי שהיה בתקופת היוונים בימי אנטיוכוס הרביעי אפיפנס . בשנת 167 לפני הספירה כפה אנטיוכוס על היהודים לעשות דברים בניגוד גמור לדת היהודית , למשל - לעבוד אלילים , לאכול חזיר , לאכול ולשתות ביום כיפור וכדומה . גירוש ספרד גירוש היהודים מספרד בשנת 1492 בצו האינקוויזיציה הנוצרית . הצו נחתם על - ידי פרדיננד ואיזבלה מלכי ספרד , והוא קבע את גורלם של היהודים שם . על - פי הצו , כל היהודים שלא הסכימו להמיר את דתם לעזוב את היהדות ולהתנצר - נאלצו לעזוב את ספרד תוך שלושה חודשים , עד ז' באב שנת רל"ב ( 1492 ) . בגירוש הגדול נאלצו לעזוב את ספרד כ - 00 ס 180, יהודים . רבים ממגורשי ספרד הגיעו תחילה לארץ הקרובה , פורטוגל , אבל גם שם נאלצו לבחור בין גירוש ובין התנצרות בכפייה . לאחר האכזבה מפורטוגל פנו מגורשי ספרד לארצות האיסלם , לאיטליה ולארצות השפלה . דרש ופשט בית - מדרש שתי שיטות בפרשנות המקרא : שיטת מקום ללימוד תורה שנוסד כנראה בסוף הפשט מבוססת על הבנת מלים ופסוקים בתנ"ך על - פי משמעותם המילולית * * תקופת הבית השני , ובו למדו תלמידים מבוגרים בקביעות לצד כאלה שהיו באים הפשוטה ועל - פי ההקשר והתוכן . שיטת הדרש מבוססת על לימוד וחקירה של ללמוד מפעם לפעם . בישיבות הקיימות מלים ופסוקים מעבר למשמעותם בימינו , ובהן הישיבות התיכוניות , בית - המילולית הפשוטה . קרא גם את הערך המדרש הוא האולם הגדול שבו יושבים ולומדים לימודי קודש - בעיקר תלמוד . ' מדרש'. בדורות האחרונים הטשטשו ההבדלים בין הלכה בית - הכנסת לבית - המדרש , ורוב בתי - שם כולל לכל החוקים , הדינים והמצוות הכנסת משמשים גם כמקומות ללימוד שביהדות . מקורה של המילה " הלכה"תורה . כדאי לקרוא גם את הערך ' ישיבה'. כנראה במילה " הליכה", שפירושה גם דרך חיים ומנהגים . ההלכה היהודית כוללת את גזירות השמד של הרומאים כל החוקים והמצוות הנוגעים לאורח בעקבות מרד בר - כוכבא ( 132 - 135 החיים היהודי . לספירה ) וניצחון הרומאים , ועוד לפני סיום * ספרייה תורנית : מלשון ההלכה מבוססת על התורה שבכתב ועל המלחמה , נגזרו גזירות השמד :'תורה', ספרייה של ספרי קודש . הרומאים אסרו על היהודים לקיים מצוות התורה שבעל - פה . התורה שבכתב כוללת את ספרי התורה שבתנ"ך ; התורה רבות : אסור היה ליהודים להקים בתי דין , * * משמעות המשמעות מילולית : הפשוטה שבעל - פה היא ביאור והרחבה לתורה להתפלל בבית - כנסת , לקרוא בתורה , של המלים . להדליק נרות שבת או חנוכה , לאכול מצה שבתנ"ך , ועל - פי המסורת היא נמסרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר