עמוד:193

קטע מספר הישר קטע מפירוש אברבנאל לספר ישעיהו קטעים מפרשנות התורה של רש"י , רשב"ם , רמב"ן ובחיי בן אשר קטע מפרשנות רש"י לתלמוד הבבלי ציטוטים משירת החול בספרד מאת יהודה אלחריזי , יעקב אבן עזרא , שלמה אבן גבירול ויהודה הלוי קטעים מפיוטי יניי ורבי יהודה הלוי שיר של אברהם אבן עזרא הבית האחרון בשיר מעוז צור קטע מספרו של רב סעדיה גאון , אמונות ודיעות , וקטע מן ההקדמה לפירושו לתורה קטע מספר הכוזרי מאת רבי יהודה הלוי קטע מאיגרת תימן מאת רמב"ם קטעים מאת יעקב עמדן ומשה מנדלסון קטעים מאת רבי אלימלך מליז'נסק , ראובן הלוי , רבי שמחה בונם מפשיסחה ורבי נחמן מברסלב קטעים מאת צבי גרץ ומרטין בובר . קטעים ממאמרים מאת אליעזר בן יהודה וא"ל לוינסקי קטעים מספריהם של מנדלי מוכר ספרים , י"ל פרץ ושלום עליכם שיר עם מאת ח"נ ביאליק קטע מפירושו של רש"ר הירש לתורה קטעים מספר בראשית ומספר דברים קטע מספרו של ק . צטניק , צופן : אדמע קטע קינה מאת הרב אלחנן היילפרין מדברי הרב יואל בן נון והפרופ' אסא כשר קטעי שירים מאת אנדה עמיר - פינקרפלד , בנימין גון ויהודה עמיחי קטעים מהספר עשיו מאת מאיר שלו קטע מאת הרב סולובייצ'יק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר