עמוד:189

אחת מטענותיו של האנטישמי המודרני היא : למה היהודים שונים ? למה אינם נוהגים כדרך עמי העולם ? והעובדות אמנם נכונות : אנו חוגגים את חגינו באופן ייחודי , מנהגי החיים שלנו מיוחדים לנו , ואפילו בדבר פשוט כמו כתיבה - אנו שונים : שהרי אנו כותבים מימין לשמאל , בניגוד לרוב העולם . אנו שונים מכל עם ולשוננו שונה מכל לשון . וייחודיות זו מעוררת התנגדות ומתסיסה ומביאה את האנטישמיות - את חוסר ההבנה ואת היעדר הסובלנות ... ... האנטישמי העתיק וגם האנטישמי המודרני אינם מסוגלים להבין את עולמנו היהודי המיוחד . וזהו בדיוק הדבר שהביע עשיו בהצעתו ליעקב . לאחר שיעקב סירב לקבל את הצעתו של עשיו שילכו יחדיו , הוא אמר לעשיו בערך כך : החלפנו בינינו מתנות , ראינו זה את זה ושוחחנו , אולם דרכינו , דרכי חיינו , מוכרחות להיות נפרדות ... הדרכים נפרדות , וההמשך ידוע : " וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה . ויעקב נסע סכתה ... " ( בראשית פרק לג פם' טז - יז ) נוח וטוב יותר כאשר עשיו יושב בהר שעיר , ויעקב ובניו - בארץ כנען 1.. יוסף דב הלוי סולובייצ'יק , דברי השקפה , עמ 26 - 27 תרגם מיידיש משה קרונה , העיבוד - שלנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר