עמוד:183

01 עשיו ויעקב - בספר בראשית ובספר ' עשיו' של מאיר שלו קרא את ההשוואה שבטבלה . שים לב למלים ולביטויים שהדגשנו - המופיעים בספר בראשית , וחוזרים ומופיעים בספר של מאיר שלו . ספר בראשית ( פרק כה ) הספר ' עשיו'/ מאיר שלו ... ותהר רבקה אשתו . בעצתו של דוקטור קורקידי שבה שרה והתעברה , ויתרצצו הבנים בקרבה ... והפעם התרוצצו תאומים בבטנה . ( עמ' 71 ) וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה . ( פס' כא - כד ) ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער נולדתי בירושלים בשנת ,1923 הראשון משני תאומים . ( עמ' 35 ) הקראו שמו עשו . ( פם' כה ) אחד אדמוני ומגודל כאמו , ואחד עדין וכהה ... ( עמ' 29 ) ויגדלו הנערים חמישים שנה חלפו ... יעקב ואני גדלנו ופנינו איש לדרכו ... ( עמ' 95 ) ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה , ויעקב איש תם ישב אהלים . ( פס' כז4 חמישים שנה עברו , ומחוגי הגורל לא עשו אותי ואת אחי דומים יותר ... עודני גבוה ממנו בראש שלם , רחב וחזק ... ובה בשעה ששערי האדום , העבות , רק נרקם בשמץ של לבן , שערו השחור של אחי הולך ונקרח ( ובהופך לקרחת ) ... כאבי וכאחי [ יעקב ] גם אני מתפרנס מלחם , אבל שוב אינני אופה אותו . אני כותב עליו ( = על הלחם ) ... איש של מלים ... אני . ( עמ' 96 ) גם בספר בראשית וגם בספרו של מאיר שלו הבכור מן התאומים הוא עשיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר