עמוד:176

3 יעקב - בשירו של בנימין גון מצא וסמן בבית הראשון : א . את ההתנהגות של יעקב כלפי עשיו אחיו . ב . את רגשותיו של עשיו כלפי יעקב . " עקבתי את אחי": למלה עקב יש כמה פירושים . היעזר במילון אבן שושן או במילונים אחרים , ומצא את הפירוש המתאים לשיר . על - פי הבית הראשון בשיר - מה מרגיש עשיו כלפי יעקב ? למה ? על - פי הבית האחרון - איך בא עשיו לפגוש את יעקב ? את מי הוא מביא אתו ? 4 קשר המלים והפסוקים - בשיר ' פחד יעקב ' השיר ' פחד יעקב' - כמו השיר ' עשיו' - נכתב במאה ה - .20 אך השיר ' פחד יעקב' בולט בקשר הלשוני שלו לתנ"ך : המלים בשיר מבוססות על פסוקים מן התנ"ך - מספר בראשית וגם מספר הושע . * הנה לדוגמה כמה פסוקים : " לך נא אל הצחן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים " ( בראשית כז פסי ט - עמ' 12 ) " ברכני גם אני אבי " ( בראשית כז פסי לח - עמ' 13 ) " ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו " ( בראשית לג פסי ד - עמ' 15 ) * הושע : הראשון בספרי תרי עשר , מצוי בחלק " בבטן עקב את אחיו " ( הושע יב פסי ד ) הינביאים' של התנ"ך . אילו מלים מתוך הפסוקים שלפניך מופיעות בקטעי השיר פחד יעקב ? על נביאים , תרי עשר מצא וסמן בשיר . וספרי התנ"ך האחרים - בנספח המושגים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר