עמוד:170

לאחר השואה נכתבו בארץ ובחוץ לארץ תפילות וקינות מיוחדות לזכר היהודים שנספו בשואה . תפילות וקינות אלה חוברו בידי רבנים , כדי להעניק ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תוכן דתי שינציח את " תודעת היגון והאבל". * אבל את הקינות לזכר השואה נוהגים לומד בתשעה באב ולא ביום השואה ( הסבר בעמוד הבא ) . אחת הקינות האלה נכתבה על - ידי הרב אלחנן היילפרין מלונדון . הנה לפניך קטע מתוך הקינה : קינה על השואה * * אש תוקד בקרבי עת אעלה על זכרוני את הצרות אשר מצאוני ... נצר זדון מזרע עמלק התגאה בלבו , זרע עם קדש כלו להשמידו . לעמו אמר לכו ונכחידו , ולא יזכר ישראל עוד בשמו . מהר ובצע את אשר זמם לעשות , חדש ענויים קשים ומיתות משנות .... שש שנים היה מלאך המות בעצמו פי עשר על יוצאי מצרים השמיד בחמתו .1. 2 סמך בקטע הקינה שקראת את המלים : עמלק מלאך המוות תוקד : תבער . למי הכוונה בכינויים : נצר מזרע עמלק , מלאך המוות ? צכחידו : נשמידו . השלם לפי המלים שסימנת : יוצאי מצרים : על - פי המסופר בתורה , בזמן הגרמנים הנאצים = אשמדאי = / עסק = יציאת מצרים היה מספרם של בני ישראל .600,000 לפי זה היה מספרם של היהודים שנספו בשואה פי 10 ממספרם של יוצאי מצרים . בתמתו : בכעסו הגדול . * המודיע - עיתון יומי של אגודת ישראל ,5.5.1959, עמ' .2 * * מתוך : יהודית תידור באומל , קול בכיות - השואה והתפילה , תשנ"ב ,1992 עמ' .207

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר