עמוד:152

ערוץ בחירה יעקב ועשיו - בעיה חינוכית בשנת תרכ"ה ( 1865 ) החל להופיע בגרמניה פירוש לתורה בשפה הגרמנית . פירוש זה נכתב על - ידי אחד ממנהיגי היהדות בגרמניה באותה תקופה - הרב שמשון רפאל הירש . פירושו של הרב הירש היה מיועד לאותם יהודים משכילים בגרמניה ששילבו את השכלתם עם חיי תורה ומצוות . הרב הירש הדגיש בפרשנותו את הערכים והמוסר במקרא . וכך גם עשה בסיפור על יעקב ועשיו . ומאחר שהיה גם מחנך , * בחר הרב הירש לפרש את הסיפור מנקודת מבט חינוכית . וכך כתב : " ויגדלו , הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה - ויעקוב איש תם ישב אהלים " ( בראשית פרק כה פסי כז ) ... הניגוד העמוק שבין נכרי אברהם ( = יעקב ועשיו ) מקורו העיקרי היה לא רק בתכונותיהם , אלא גם בחינוכם הלקוי ... תורה אחת וחינוך אהד העניקו לשניהם , ושכתו כלל גדול בחינוך : " חנך לנער על - פי דרכו " ( משלי פרק כב פם' ו ) . יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו ... ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו ... המושיב את יעקב ועשיו על ספסל לימודים אחד , ובאותם הרגלי חיים , מתנך אותם כאחד ... מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל . יעקב ישאב ממעיין החכמה ... ואילו עשיו רק יצפה ליום בו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים .., רש"ר הירש , פירוש לתורה תרגם מגרמנית יצחק ברויאר * ר' שמעון רפאל הירש , רש"ר הירש , הקים בפרנקפורט שבגרמניה בית - ספר יהודי דתי שלימדו בו מקצועות כלליים לצד לימודי היהדות . כל זה במטרה גם לחנך את הנוער היהודי לשמירה על הדת וגם להעניק לו השכלה כללית - " תורה עם דרך ארץ". רש"ר הירש תמך בהשכלה כללית ליהודים אבל התנגד לתנועת הרפורמה - תנועה שהנהיגה שינויים בדת היהודית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר