עמוד:150

יעקב ועשיו - בעיתונות העברית בשנת תרנ"ז ( 1896 ) נוסד באודיסה שברוסיה ירחון עברי בשם השילוח . * בירחון זה כתבו סופרי התחייה והוגי דיעות ציוניים , ובהם א"ל לוינסקי . במשך שלוש שנים פירסם לוינסקי בירחון השילוח סדרה של כתבות שהיו תגובות לאירועים שוטפים ולבעיות הזמן . אחד מן המאמרים עסק בחינוך הנוער העברי בארץ ישראל ובהשפעת התרבות האירופית - ובמיוחד התרבות הצרפתית של פריז - על הנוער העברי בארץ . באותו מאמר הביע לוינסקי את עמדתו נגד ההתקרבות והחנופה של היהודים לעמי אירופה ולתרבותם . לחיזוק טענתו הביא דוגמה " מראשית דברי ימי עמנו " - מסיפור הפגישה של יעקב ועשיו ... לוינסקי מצטט במאמר את הפסוקים מספר בראשית המתארים את פגישת יעקב ועשיו ( הפסוקים - בעמי 15 ) . לאחר מכן מביא לוינסקי את פירושו ואת מסקנתו מן הפסוקים . וכך הוא אומר : אנו רואים אפוא כמה הכניע עצמו יעקב לפני אחיו ! לא חס על כספו - ויעקב לא היה פזרן ... ולא חס גם על כבודו , ובראותו את אחיו ... " וישתתו [ יעקב ] ארצה שבע פעמים". ויהי אך עבר עשיו - והנה מחזה הדש : " וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה " עשיו עם עזיו ותיישיו ויתר רכושו של יעקב ( = הרכוש שיעקב נתן לעשיו כמתנה ) - ויעקב , צולע על ירכו , מטופל בארבע נשים ובנים רבים - " נסע סכתה". .. עשיו הלך לדרכו - ויעקב הלך לדרכו ... קשר אחר זולת ( = חוץ מ ... ) דורון והשתחויה - אין ביניהם ... כתבי א"ל לוינסקי , כרך ראשון - מחשבות ומעשים , עמ' 104 - 105 דברי לוינסקי בקטע זה נאמרים בטון של לגלוג על התנהגותו של יעקב . * השילוח נוסד על - ידי הוצאת הספרים אחיאסף בסיועו של נדבן מחובבי ציון - קלמן זאב ויסוצקי . השילוח הופיע בהפסקות קצרות במשך כ - 30 שנה , בשנים תרנ"ז - תרפ"ז ( 1896 - 1927 ) . עורכו הראשון והעיקרי היה אחד העם . במשך כמה שנים עסק גם ביאליק בעריכת הירחון כעוזרו של אחד העם . בשנת 1920 עברה מערכת השילוח מאודיסה לירושלים , ושם התמנה הפרופ' יוסף קלויזנר לעורך הירחון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר