עמוד:140

ממשיך ומספר מנדלי מוכר ספרים : ... וקרונות של איכרים באים נגדנו , והם תוהים ( = מתפלאים ) בעגלותינו , למה הן עומדות ומעכבות את הדרך ... וכיוון שהגיעו [ האיכרים ] למקומנו , מיד הרימו את קולם , מלגלגים עלינו ואומרים : ראו נא אותם .., תפח רוחם של אביהם ואמם : הוי , פנו מקום , יהודים מצויצים ! * ומיד היינו מזדרזים ובאנו להסיע את עגלותינו . והערלים ( = הגויים ) , ערל : מי שלא נימול , מי אף - על - פי שלא מבני ישראל הם ... עמדו לנו בשעת דחקנו ( = עזרו לנו בשעת שלא עשו לו ברית הלחץ ) , ובזכות דחיפתם החזקה יצאו עגלותינו מן אמת - המים בשלום . ואלמלא מילה . כאן הכוונה לגוי , לנוצרי . הם מי יודע כמה היינו מטפלים בהוצאת העגלות ... שהרי באמת , מה אנו ומה כוחנות אבל בכוח ידיהם של בני עשיו המלאכה נעשית יפה . הם היו דוחפים כדבעי ( = כמו שצריך ) , ומדחיפתם היה ניכר שהידיים ידי עשיו . אבל אנו , להבדיל , אין כותנו אלא בפה - הקול קול יעקב : וכשהיו הם דוחפים , היינו אומרים : דחפו היטב ... מפני שהקול יפה ( = עוזר ) לדחיפה - ואנו בעצמנו היינו גונחים ומפרפרים בכל איברי גופנו ונראים כדוחפים ... כל כתבי מנדלי מוכר ספרים , ספר הקבצנימ , פרק א עמ' צב ההדגשות במקור 1 סמן בקטע את המלים : כוח ידיהם דוחפים כוחנו ... בפה גונחים נראים כדוחפים שים לב למלים שהדגיש הסופר מנדלי מוכר ספרים ; האם אפשר לשער למה הדגיש מלים אלה דווקא ? שבקטע שקראת מתייחס הסופר לכוח הידיים של האיכרים ולכוח הפה של מנדלי ואלתר . מה עשו האיכרים בכוח ידיהם ? מה עשו מנדלי ואלתר ב' כוח הפה' שלהם ? * יהודים מצויצים : יהודים שלובשים בגד שאליו מחוברים פתילי חוטים המכונים'ציצית'. בני ישראל נצטוו להוסיף ציצית לבגדיהם כדי לזכור את מצוות היהדות : " ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ... וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה"' ( במדבר פרק טו פס' לח - לט ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר