עמוד:131

בחדרו של הבעל שם טוב בכל ערב לאחר התפילה הלך הבעל שם טוב אל תדרו , שני נרות דולקים עמדו לפניו ועל השולחן היו מונחים ספר יצירה * ושאר ספרים , ואחר - כך נתנו * ספר יצירה : ספר עברי קדום העוסק בין השאר רשות להיכנס לכל הזקוקים לעצתו והוא דיבר אליהם עד השעה האחת עשרה . בתפקיד של 22 אותיות ערב אחד , כשהלכו האנשים , אמר אחר מהם לחברו , כמה היטיבו לו הדברים הא"ב בבריאת העולם וביצירתו . הספר נכתב שערך ( = שדיבר ) אליו הבעל שם טוב . אבל השני ( אמר ) ... הרי שניהם באו אל כנראה בארץ ישראל חדרו ביחד וכל הזמן לא דיבר הצדיק אלא אליו בלבד . איש שלישי , ששמע את במאות 3 - .6 ספר היצירה השפיע אחר - כך דבריהם , התערב בשיחתם מתוך חיוך : מופלא הדבר , כמה טועים הם שניהם - על הקבלה - וגם על הרי הרבי דיבר כל הערב עמו במיוחד . וכך אמר רביעי וחמישי , ולבסוף הפיוט . השמיעו כולם בערבוביה מה שאירע להם ... מרטין בוסר , אור הגנוז , עמ' 77 שסמן בקטע את המלים : כל הזקוקים כל ערב האנשים דיבר מי היו האנשים שבאו לבקש את עצתו של הבעל שם טוב ? 8 דירן בקבוצה או בכיתה : לאן הייתם מעדיפים ללכת - לסלון של הנריאטה הרץ או לחדרו של הבעל שם טוב ? נמקו תשובותיכם על - פי הקטעים שקראתם . לאן היה קל יותר להיכנס - לסלון של הנריאטה או לחדרו של הבעל שם טוב ? - מי היה יכול להיכנס לסלון של הנריאטה - ומי לחדרו של הבעל שם טוב ? היעזרו במלים שסימנתם בקטעים . נסו לתאר כיצד נראה הסלון של הנריאטה הרץ - וכיצד נראה חדרו של הבעל שם טוב . סכמו בכתב נושא אחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר