עמוד:127

בספר דרשות חסידי - דודאים בשדה - יש פירוש אחר לפגישת יעקב ועשיו : " וישלח יעקב מלאכים ... אל עשו אחיו " ( בראשית פרק לב פסי ד ) נראה לי שרומז ( הפסוק הזה ) , שהאדם הרוצה לעשות תשובה ( = להתחרט על מעשיו הרעים ) ... שולח שלוחים ( = שליחים ) להתווכח עם היצר הרע .., " וישלח יעקב " - הוא הצדיק , " מלאכים אל עשו " - רומז ליצר הרע ... " וישבו המלאכים אל יעקב לאיר : באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתה ... " ( בראשית פרק לב פסי ז ) ... כל מה ( = כמה ) שהאדם מתגבר כנגד היצר ( הרע ) , גם יצר הרע מתגבר כנגדו בכל מאמצי כוחו , ותמיד יש לאדם מלחמה ( ביצר הרע ) ... ראובן הלוי הורביץ , דודאים בשדה , דף יד עמ' ב פ בפסקה השנייה של הפירוש שקראת , סמן את המלים : יצר הרע מתגבר כנגד מלחמה היעזר במלים שהדגשנו בפסקה הראשונה והשלם : יעקב = עשיו = על - פי הפירוש מתוך הספר דודאים בשדה - המאבק בין יעקב לעשיו הוא מאבק בין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר