עמוד:126

על יעקב ועשיו בכתבי החסידות תנועת החסידות פנתה אל הפרט , אל היחיד , והעמידה במרכז את האדם . החסידות הדגישה את השמחה ואת ההתלהבות הדתית , אך עסקה גם בקשיי החיים ובמצוקותיו של הפרט . בין השאר עסקה החסידות במאבק התמידי המתרחש בנפשו של כל אדם - המאבק בין היצר הטוב ליצר הרע . בכתבי החסידות מן המאות 18 - 19 אנו מוצאים גם פרשנות לסיפורי התורה , ובתוכם - פרשנות לסיפור יעקב ועשיו . פרשנות זו כוללת פירושים שהם המשך לפרשנויות של דורות קודמים . אך יש בה גם פירושים שונים וחדשניים בהתאם לרעיונות החסידות ולרוח התקופה . הנה דוגמה אחת מתוך פירושו של רבי אלימלך מליז'נסק * לפגישת יעקב ועשיו : " כה תאמרון לאדני לעשו " ( בראשית פרק לב פס' ה ) הנה התורה הקדושה מלמדת אותנו איך להתנהג בגלות המרה הזאת , ( כ ) אשר אנחנו נתונים תחת יד האומות ... ובעוד שאנחנו בגלות המרה אנו מוכרחים להיות נכנעים לפניהם ( = לפני העמים השליטים ) ולקוראם ( = לקרוא להם ) אדונים .,. נועם אלימלך , דף טז עמ' א שסמן בקטע את המלים : אדני אדונים , והשווה למלים שסימנת בעמ' .15 מה מסביר פירוש זה של רבי אלימלך מליז' נסק ? את היחסים בין יעקב לעשיו במקרא את היחסים בין ישראל לאדום את היחסים בין ישראל לעמים בהיסטוריה אחר : השווה פירוש זה של רבי אלימלך מליז'נסק עם פירושו של רמב"ן ( עמ' 89 - 90 ) - שחי 500 שנה לפני כן . מה מסקנתך ? * רבי אלימלך מליז'נסק ( נפטר בשנת 1786 ) - ממנהיגי החסידות בגליציה ובפולין , חי ופעל בעיר ליז'נסק והיה נערץ על תלמידיו וחסידיו . ספרו , נועם אלימלך , כולל דרשות על פרשות התורה ונחשב לאחד הספרים החשובים בחסידות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר