עמוד:121

וכך כתב מנדלסון : בן אני לעם מדוכא , שצריך להתחנן לפני האומה השלטת בדבר מגן ומחסה , ובשום מקום אינו מקבל אותם אלא מתוך הגבלות ידועות . חירויות המותרות לכל בן ארם - עליהן מוותרים אחי לאמונה בנפש חפצה , ודעתם נוחה כשהם נסבלים ומוגנים . עליהם להחזיק טובה לאומה המקבלת אותם בתנאים נוחים .1. ולחשוב לה זאת לחסד לא מעט , מאחר שבכמה מדינות נמנעת מהם אפילו זכות הישיבה ... וכמה חייבים ... אחי לאמונה להכיר טובה לאומה השלטת , הכוללת אותם בתוך אהבת הבריות הכללית ומניחה אותם ( = ומאפשרת להם ) ... לעבוד את אל שדי ( = אלוהים ) לפי מנהג אבותיהם ! כתבים קטנים , עמ' 185 תרגם מגרמנית י"ל ברוך 3 בקטע שקראת מתייחס משה מנדלסון למצבם של היהודים בארונות שונות . האם המלה יהודים נזכרת בקטע ? למי מתכוון מנדלסון בביטוי אחי לאמונה ? האם המלה נוצרים נזכרת בקטע ? סמן בקטע את המלים : אומה עם בן אדם למה השתמש מנדלסון במושגים כלליים ( אומה , עם , בן אדם ) ולא בהגדרות דתיות ( יהודים , נוצרים ) ? היעזר במידע שבעמי 17 ו . 4 דיין בקבוצה אן בכיתה : קראתם שני קטעים העוסקים ביחסי ישראל והעמים : קטע מדבריו של יעקב עמדן ( עמ' 19 ו ) וקטע ממכתבו של משה מנדלסון . שני הקטעים נכתבו באותו מקום ובאותה תקופה - בגרמניה במאה ה - 18 בתקופת ההשכלה . השוו את שני הקטעים : במה הם דומים ? במה הם שונים ? איזה משני הקטעים נראה לכם מעניין יותר ? למה ? כדאי להיעזר בחלונות המידע על משה מנדלסון ועל יעקב עמדן בעמ ' 122 - .123

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר