עמוד:117

ההשכלה היהודית תנועת ההשכלה היהודית נמשכה כמאה שנה - מאמצע המאה ה - 18 ועד למחצית השנייה של המאה ה - .19 ראשיתה של ההשכלה היהודית במערב אירופה ובמרכזה - היתה בגרמניה , בהשפעת הרעיונות והפעולות של ההשכלה באירופה . היהודים המשכילים תלו תקוות רבות ברעיונות ההשכלה , וביקשו להשיג כמה מטרות שנבעו ממצבם המיוחד . מטרה אחת היתה בתחום החינוך : להקנות ליהודים השכלה וידע כלליים , בעיקר בתחום המדע והשפות . מטרה נוספת היתה לשפר את היחסים בין היהודים ובין העמים שבתוכם חיו - באמצעות טשטוש ההבדלים החיצוניים ביניהם : המשכילים שאפו שהיהודים יתנהגו , יתלבשו וידברו כמו תושבי המדינה האחרים - כמו הנוצרים . ההשכלה היהודית שאפה גם לשפר את מעמדם החברתי , המשפטי והכלכלי של היהודים , כדי שיוכלו להיות אזרחים שווי זכויות . רעיונות ההשכלה הגיעו מאוחר יותר גם ליהודי מזרח אירופה - גליציה , רוסיה ופולין . שם קיבלו הרעיונות ביטוי שונה , ובמשך הזמן נוצרו שני זרמים עיקריים בהשכלה היהודית : זרם אחד שאף לשלב את היהודים בחברה הכללית , הנוצרית - כפי שהיה בגרמניה ובמערב אירופה . וכדי להשיג את השילוב הזה היו המשכילים מוכנים לוותר על מאפיינים יהודיים מסורתיים . ואילו הזרם השני ביקש להדגיש ולהבליט את הייחוד של העם היהודי - כפי שהיה במזרח אירופה . שם השתמשו המשכילים היהודים ברעיונות של ההשכלה כדי לשפר את החינוך היהודי ואת מצבם האזרחי של היהודים , ולא כדי לשלבם בחברה הנוצרית . דוגמה להבדלים אלה : המשכילים היהודים במערב אירופה הדגישו את הלימוד של שפת המדינה ( גרמנית ) ואת השימוש בה . ואילו המשכילים היהודים במזרח אירופה הדגישו את חשיבותה של השפה העברית ואת השימוש בה . על - פי האנציקלופדיה העברית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר