עמוד:116

פתיחה בתרבות ישראל של המאות 18 - 19 קמו שתי תנועות * שונות זו מזו ואף מנוגדות : ההשכלה והחסידות . החסידות צמחה במזרח אירופה - בפולין , וההשכלה היהודית - במערב אירופה ובמרכזה , בעיקר בגרמניה . החסידות היתה תנועה של התעוררות פנימית - דתית וחברתית , ואילו ההשכלה היהודית התפתחה בהשפעת רעיונות חיצוניים , לא יהודיים , של ההשכלה האירופית . ההשכלה היהודית נפתחה לסביבתה ואימצה רעיונות ואורח חיים של החברה הלא יהודית . החסידות , לעומת זאת , הסתגרה בעולם האמונה היהודי ופיתחה רעיונות וצורת חיים שהושפעו מזרמים בתוך היהדות , בעיקר מן הקבלה . * * בין ההשכלה היהודית לחסידות היה ניגוד עצום - גם בהשקפות וגם באורח החיים . המפגש בין שתי התנועות הוליד מאבק חריף : החסידות ראתה בהשכלה איום על המשך הקיום היהודי , מפני שהמשכילים נטו להתבולל בחברה הנוצרית ; ואילו המשכילים ראו בחסידות גורם שלילי ומעכב בהפצת ההשכלה האירופית בקרב היהודים ובהשתלבותם של היהודים בחברה . * * * למרות הניגוד והמאבק בין ההשכלה היהודית לחסידות אפשר למצוא נקודה אחת משותפת : ההתעניינות בפרט , באדם היחיד - לצד ההתעניינות בציבור הכללי , בעם . גם ההשכלה וגם החסידות העמידו במרכז את היחיד - את האדם ואת אישיותו . כיצד השפיעה ההתרכזות באדם , ביחיד , על תיאור היחסים בין יהודים לנוצרים ? וכיצד השפיעה על הפירושים לסיפור העתיק של יעקב ועשיו ? על כך ועוד - בעמודים הבאים , בקטעים מכתבי ההשכלה והחסידות . * השימוש במונח תנועה בהקשר זה מציין מגמה , זרם תרבותי , ולא ארגון בעל מוסדות . * * קבלה : חכמת הסוד והנסתר ביהדות , בעיקר זו שהתפתחה בימי הביניים . במאה ה - 16 הפכה העיר צפת למרכז הקבלה והמקובלים . ועוד - בנספח המושגים . * * * נוסף על המאבק בין היהודים המשכילים המודרנים ובין החסידים היה גם מאבק בתוך החברה היהודית בין החסידים ובין מתנגדיהם - ' המתנגדים'. ועל כך בעמ' .125

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר