עמוד:114

תוכן פתיחה 116 ההשכלה היהודית 117 על יהודים ונוצרים בכתבי המשכילים 118 תנועת החסידות 124 על יעקב ועשיו בכתבי החסידות 126 ביקור בחירה : בסלון של הנריאטה הרץ 130 ובחדרו של הבעל שם טוב 131 לדעת היסטוריונים רבים מציינת תקופת ההשכלה את תחילתה של העת החדשה , הזמן החדש , בהיסטוריה היהודית . וגם בעת החדשה , כ - 3,000 שנה לאחר תקופת האבות , ממשיך הסיפור על יעקב ועשיו / ישראל ואדום להתגלגל בתרבות ישראל - בכתבי היהודים המשכילים ובכתבי החסידים שחיו באירופה באותו הזמן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר