עמוד:103

החיבור הראשון בפילוסופיה יהודית שנכתב על - ידי רב חשוב היה ספרו של רב סעדיה גאון - אמונות ודיעות . הספר , שנכתב בערבית במאה ה - 10 בבבל , מציג את האמונות והדיעות המתאימות ליהודים ומתווכח עם דיעות ואמונות אחרות . במאמר העוסק בחשיבותן של המצוות מתייחס רב סעדיה גאון למצבה של האומה היהודית " השפלה ( = המושפלת ) והמזולזלת", ואף מציע הסבר : אנו אומרים , אילו נתן לתופסי התורה ( = ליהודים ) [ את ] השלטון התמידי , היו אומרים עליהם הכופרים * שהם עובדים את ה' כרי לשמור על טובתם ... אמונות ודיעות , מאמר שלישי , עמ' קמח - קמט תרגם מערבית יוסף קאפח ההסבר שקראת מבוסס על הנחה תיאורטית : אילו לא היו היהודים מיעוט מושפל ואילו היו " בשלטון התמידי " - מה היו טוענים נגדם ? כתוב תשובה לפי הקטע שקראת : מה אפשר להסיק מדבריו של סעדיה גאון ? סמן : היהודים מאמינים בדתם ובאלוהיהם רק כאשר מצבם טוב . היהודים מאמינים בדתם ובאלוהיהם גם כאשר מצבם גרוע . בהמשך הקטע קובע רב סעדיה גאון , כי מצבם המושפל של היהודים הוא ניסיון - ניסיון שאמור להוכיח אם גם במצב של סבל והשפלה ימשיכו להאמין באלוהים . כמאתיים שנה אחרי סעדיה גאון , בספרד של המאה ה - 2 ו , כתב רבי יהודה הלוי ( בערבית ) את ספרו הפילוסופי - ספר הכוזרי : " ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת ( = היהדות )". באותם ימים התנהלה בספרד מלחמה בין המוסלמים לנוצרים . והיהודים סבלו לסירוגין או מרדיפות המוסלמים או מגזירות הנוצרים . במציאות כזאת התגברה הרגשת הנחיתות והגלות של רבי יהודה הלוי , ובספרו ניסה להסביר את מצבם המושפל של היהודים ולהגן על הדת היהודית . * כופרים : בקטע שקראת - כינוי למי שלא מאמינים בדת היהודית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר