עמוד:101

קצת מחשבה - על היהדות ועל הנצרות והאיסלם ימי הביניים בארצות המערב היו " תקופה של אמונה": סדרי החיים - החברה , השלטון והתרבות היו מבוססים על הדת ועל האמונה . שתי דתות שלטו בימי הביניים בעולם המערבי - הנצרות והאיסלם ; ואילו היהדות והיהודים היו מיעוט בסביבתם הנוצרית או המוסלמית . היהודים נאלצו להתמודד עם שאלות קשות - שאלות שעסקו במצבה של הדת היהודית בהשוואה לדתות האחרות , ושאלות על גורלו המיוחד של העם היהודי : עם ללא ארץ , מפוזר בין העמים . במציאות של ימי הביניים היחסים בין ישראל לעמים באו לידי ביטוי בולט ביחסים בין הדתות : בין היהדות - דת של מיעוט חסר ארץ , ובין הנצרות והאיסלם - הדתות השליטות והכובשות . שתי דתות אלה היו גם קרובות ליהדות וגם יריבות ואויבות שלה . בספרות היהודית קיבלו הנצרות והאיסלם את שמותיהם של שני עמים מן המקרא , עמים שהיו גם אחים וגם אויבים - אדום וישמעאל . הנצרות של ימי הביניים היא אדום , והאיסלם הוא ישמעאל . בימי הביניים חיו היהודים כמיעוט תחת שלטון הנוצרים והמוסלמים , וניסו לשמור על ייחודם ועל אמונתם למרות מצבם הנחות . הם חיו בחסדי השליטים הנוצרים או המוסלמים ולעתים אף סבלו מדיכוי ומרדיפות . היהודים האמינו בדתם ובדרכם , ובמציאות הקיימת נאלצו להסביר לעצמם וגם ליריביהם את הסיבה לחולשתם ולמצבם : אם היהדות היא אכן הדת האמיתית והנכונה , וישראל הוא העם הנבחר של אלוהים - למה הגיעו היהודים והיהדות למצבם המושפל ? יצחק וישמעאל היו חצי אחים - רק מצד האב , משהו על הקשר המשפחתי לאברהם נולדו שני בנים - ישמעאל ויצחק . יעקב ועשיו היו אחים ממש - אחים תאומים . יצחק ויעקב המשיכו את דרכו ואמונתו של ישמעאל היה בנה של הגר השפחה המצרית , ויצחק היה בנה של שרה אשתו של אברהם . אברהם , והיו לאבות של עם ישראל . ליצחק ולאשתו רבקה נולדו שני בנים - ישמעאל ועשיו היו אבותיהם של עמים אחרים - יעקב ועשיו . הישמעאלים והאדומים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר