עמוד:99

אברהם אבן עזרא היה ידידו הצעיר והקרוב של יהודה הלוי . באחד משיריו מתאר רבי אברהם אבן עזרא את ההבדלים בין העמים - כפי שהם באים לידי ביטוי בשירים . אבן עזרא מתאר את הנושאים השונים שבהם עוסקים השירים של כל עם . וכך הוא אומר בשירו : אברהם אבן עזרא ( 1089 - 1164 ) נולד בעיר שודלה שהיתה באותם הימים מרכז יהודי חשוב באזור המוסלמי של ספרד . אברהם אבן עזרא היה מגדולי הישמעאלים - שיריהם באהבים ועגבים , המלומדים והמשוררים שבין היהודים בספרד . הוא היה חוקר הלשון העברית והאדומים - במלחמות ונקמות , ופרשן המקרא ועסק גם בפילוסופיה , והיונים - בחכמות ומזימות , במתמטיקה וברפואה . רוב חייו חי בקורדובה שבדרום ספרד , וההודיים - במשלים וחידות , וסבל מחיי מחסור . והישראלים - בשירות ותשבחות לה' צבאות ! בגיל 55 יצא לנדוד באירופה ובמזרח התיכון , ובתקופת נדודיו חיבר את פירושו לתורה . על - פי שירו זה של אבן עזרא , הישראלים ( = היהודים ) הם היחידים מכל העמים המקדישים את שיריהם לאלוהים , כלומר : כותבים שירת קודש . * במה עוסקים שירי הישמעאלים ? ושירי האדומים ? השלם על - פי המידע שקראת : הישמעאלים = האדומים = הישראלים = על - פי שיר זה , מה דעתו של אבן עזרא - על הישמעאלים : * אבל כאמור , הם לא כתבו רק שירת קודש , על האדומים : ואבן עזרא עצמו כתב גם שירי חול . על הישראלים : * * יוונים : כנראה כינוי על היוונים : * * לביזנטיני הביזנטית ,. שירשה הקיסרות את קיסרות רומא , היתה על ההודים : מבוססת על התרבות והשפה היוונית . לפי דעתך - מי מהעמים מתואר בצורה השלילית ביותר ? למה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר