עמוד:97

" חורבן אשר עשתה בת אדום": האמנם היתה אדום אחראית לחורבן בית המקדש הראשון וירושלים ? היעזר בעמ' 37 : איזו ממלכה החריבה את הבית הראשון ? מדוע המשורר - הפייטן , שחי במאות 6 - ,7 מבקש נקמה באדום ? מדוע הוא קורא : " שימה נקמתך באדום"? והרי אדום כבר חרבה כאלף שנה לפני כן , ( עמ' 36 ) . כדאי לחזור ולקרוא את הפסוקים הקשורים באשמת אדום בעמי .62,35 ואולי צריך לשאול כאן שאלה אחרת : לאיזו אדום מתכוון הפייטן ? כדי לענות על השאלה יש לחזור לארץ ישראל בסוף תקופת התלמוד : באותה תקופה שלטה בארץ הקיסרות הרומית הנוצרית . במאה ה - 6 כבר היו הנוצרים - ולא היהודים - רוב האוכלוסייה בארץ ישראל . עוד לפני כן , במאות 4 - ,5 חוקקו הרומאים חוקים שפגעו במעמדם של בתי - הכנסת היהודיים . ובמאה ה - ,5 בלחץ הכנסייה הנוצרית , ביטלו את תפקיד הנשיא של היהודים בארץ ישראל . על - פי מה שקראת , לאיזו אדום מתכוון הפייטן ? לאדום מתקופת המקרא לאידומיאה ההלניסטית לקיסרות הרומית לשלטון הנוצרי למשהו אחר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר