עמוד:93

כמאתיים שנה אחרי תקופתו של רש"י חי פרשן תורה ושמו בתיי בן אשר . רבי בחיי בן אשר חי בסוף המאה ה - 13 בעיר סרגוסה שבספרד , באזור שבו שלטו בתקופות שונות גם הנוצרים וגם המוסלמים . דעתו על השליטים האלה משתקפת בפירושו לתורה : ... שאין אומה בעולם שיהיו שונאים לישראל כבני ישמעאל . פירושו לבראשית כא פס' יד ... רמפני שבני ישמעאל קשים לישראל יותר מבני עשיו , לכן קראן ( = לכן קרא להם ) הכתוב ' איביך'. וכן אמרו : תחת אדום ולא תחת ישמעאל ... קרא את השורה האחרונה בפירושו של רבנו בחיי . " וכן אמרו ... " - מי הם שאמרו כך ? השווה את השורה לדברי התלמוד שבעמי .92 מה מסקנתך ? סמן : בחיי בן אשר מסכים עם חכמי התלמוד . בחיי בן אשר מסכים באופן חלקי עם חכמי התלמוד . בחיי בן אשר מתנגד לקביעתם של חכמי התלמוד . אחר : על - פי בחיי בן אשר , איזה שלטון טוב יותר ליהודים : השלטון הנוצרי או השלטון המוסלמי ? האם אפשר לשער למה ? אפשר להיעזר במידע שבעמי .88

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר