עמוד:92

המשך לסיפור עתיק - שלטון אדום ושלטון ישמעאל כבר לפני ימי הביניים , כמאתיים שנה ויותר אחרי חורבן הבית השני וירושלים , דנו חכמי התלמוד בשאלה : איזה שלטון טוב יותר ליהודים ? הם דנו בשליטים שחיו בתקופתם , תקופת התלמוד . וכך קבעו חכמים : תחת ישמעאל ולא תחת נוכרי ... תלמוד בבלי , מסכת שבת , דף יא עמ' א בעיני חכמי התלמוד ועל - פי הנסיבות של תקופתם היה שלטון ' הישמעאלים' - הערבים * עדיף משלטון ' הנוכרים' - הרומאים . כשש מאות שנה לאחר סיום תקופת התלמוד , ישב רש"י בצרפת וכתב את פירושו לתלמוד . וכך פירש רש"י את קביעתם של חכמי התלמוד : תחת ישמעאל ולא תחת נוכרי - ולא תחת האדומים , שהיו רשעים יותר . מי היו האדומים ' הרשעים יותר' שאליהם התכוון רש"י ? תקופת התלמוד ( המאות 3 - 6 ) היתה מי היו האדומים בתקופתו של רש"י ? בתקופה הערבית סמן : הקדומה , לפני האיסלם . האיסלם נוסד על - ידי בני אדום תושבי אידומיאה הרומאים הנוצרים מוחמד במאה ה - 7 לספירה . אפשר להיעזר בעמי 79 - .80

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר