עמוד:85

היהודים במערב אירופה במאה ה - ו ו במאה ה - 1 ו ישבו היהודים בארצות מערב אירופה - ובהן גרמניה וצרפת בזכות ה' פריבילגיום': כתב הזכויות שנתנו השליטים הנוצרים ליהודים , ובו קבעו את זכויות המחיה והקיום של היהודים . ליהודים במאה ה - ו 1 היה חלק חשוב בהתפתחות הכלכלה והמסחר העירוניים . מתוך מכתבים של רש"י ליהודים שפנו אליו אפשר ללמוד על מצבם של יהודי גרמניה וצרפת באותה תקופה . מסתבר שהיהודים היו בעלי קרקעות ועסקו בגידול כרמים ליין וכן במסחר . פרנסות אלה אפשרו להם לחיות ברווחה כלכלית . בסוף המאה ה - 11 השתנה לרעה מצבם של היהודים . הנצרות שהתפשטה במערב אירופה הביאה לקנאות דתית , בעיקר מצד הכמרים המקומיים והמוני העם . על היהודים הופעלו לחצים להמיר את דתם - לעזוב את היהדות ולהתנצר . נוסף על כך , הצלחתם המסחרית והכלכלית של היהודים גרמה לקנאה מצד הסוחרים הנוצרים . מגמות אנטי יהודיות אלה הגיעו לשיא בזמן מסע הצלב הראשון ( 1095 - 1099 ) . מסע הצלב הראשון הפך למסע של פרעות והרג ביהודים . לפני היהודים עמדה הברירה האכזרית - להתנצר או למות . יהודים רבים בחרו להעמיד פנים ולהתנצר כדי להינצל . אך רבים עוד יותר ניסו להתגונן וגם להילחם , אף - על - פי שלא היה להם סיכוי כלשהו לנצח את הלוחמים הצלבנים . אלפי יהודים נהרגו באביב של שנת 1096 ( תתנ"ו ) , וביניהם יהודים רבים שהמיתו עצמם על קידוש השם . וכל זה קרה עוד בחייו של רש"י . על - פי חיים הלל בן ששון , תולדות עם ישראל בימי הביניים , חלק ראשון פרק ג מסע הצלב ועוד עובדות - על רש"י מסע מלחמה של נוצרים שיצאו בפירושיו של רש"י למקרא מארצות שונות באירופה לארץ ישראל ולתלמוד נזכרים יותר מ - 2,000 שמות של כלים , מכשירים , צמחים ובעלי כדי לשחרר את המקומות הקדושים להם מידי המוסלמים . במשך הזמן חיים בצרפתית עתיקה , לדוגמה : גרינוליירא ( צפרדע ) , ורדורא ( עלה הפכו מסעי הצלב למסעי מלחמה של ירוק ) , פומילש ( תפוחים ) . הכנסייה נגד הכופרים ונגד המוסלמים באירופה . גם פרשנים ומלומדים נוצרים במהלך המאות 11 - 13 התקיימו שבעה השתמשו בפירושיו של רש"י למקרא , מסעי צלב שבהם לקחו חלק השליטים לדוגמה : ניקולאוס שחי במאה 13 - 14 והמלכים של אירופה . במסעי הצלב בלירה שבצרפת והיה מגדולי הפרשנים נפגעו גם קהילות יהודיות באירופה הנוצרים של המקרא . ובמזרח . המשתתפים במסע הצלב נקראו צלבנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר