עמוד:84

ועכשיו נחזור לסיפור לידתם של יעקב ועשיו ולתיאורם . בסיפור המקראי מסופר , בין השאר , על עשיו ( עמ' 10 - בראשית פרק כה פסי כז - כח ) : " ויהי עשו איש ידע ציד איש שדר ... ויאהב יצחק את עשו כי ציר בפיו " בפירושו לביטוי יודע ציד משתמש רש"י באחד המדרשים של חז"ל * ואומר : יודע ציד - לצוד ולרמות את אביו בפיו ( = בדיבורים ) ... לביטוי השני , איש שדה , נותן רש"י פירוש משלו : איש שדה - ... אדם בטל וצידה ( = וצד4 בקשתו חיות ועופות . בפירוש רש"י לביטויים יודע ציד , איש שדה - סמן את המלים המתארות התנהגות או תכונה . מה מדגיש רש"י בפירושו ? את עיסוקו של עשיו את מראהו של עשיו את תכונותיו של עשיו פרט : כיצד מתאר רש"י את תכונותיו והתנהגותו של עשיו בפירושים שקראת ? בצורה חיובית בצורה שלילית גם בצורה חיובית וגם בצורה שלילית הסבר : עוד על רש"י רש"י חידש יותר מ - ,300 ו מלים בעברית ; חלקן מלים חדשות לגמרי , וחלקן מלים קיימות שרש"י נתן להן משמעות חדשה , למשל : צימאון = צמא , כפוף = נכנע , ניקוד ( בתחום הדקדוק ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר