עמוד:71

האם ידוע לך מאיזו שפה באו המלים סנגור , קטגור , פרקליט ? נסה לשער , והקף את התשובה ; ארמית יוונית עברית לטינית פרסית ערבית לתשומת לבר תשובתך שזור לך ( אם ענית נמן ) או תבלבל אותך ( אם טעית ) באיתור המידע בצג .7 סנגור , קטגור , פרקליט המלים סנגור , קטגור , הך מלים מתקופת ; פרקליט ובך סנגוריה ; המקרא קטגוריה הך מלים לועזיות ה מ נשנה והתל מ ו ד שהגיעו מך הרוונית - ימי הביניים ונכנסו לשפה העברית הע ברית החדשה דרך המשנה והתלמוד . סמן את התשובה הנכונה . כיום נוהגים לקטרג על השימוש במלים לועזיות בשפה העברית . אבל ההיסטוריה של הלשון העברית מלמדת שאפשר גם לסנגר על התופעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר