עמוד:68

ערוץ בחירה : קול יעקב וידי עשיו " הקל קול יעקב והידים ידי עשו " זהו אחד הרגעים הדרמטיים בסיפור הברכה של יצחק : יעקב בא לפני אביו כשהוא מחופש לעשיו כדי לקבל את הברכה שהובטחה לעשיו . יצחק הזקן והעיוור שומע את יעקב ומזהה את קולו : הקול קול יעקב - ואיננו קולו של עשיו . ואז ממששות ידיו של יצחק את ידי יעקב העטופות בעורות עזים . יצחק אינו רואה את העורות , אך מרגיש את השיער . ותחושה זאת של ידיים שעירות מביאה אותו למסקנה : הידיים ידי עשיו . הסיפור המלא של הברכה - בעמי 12 ( בראשית פרק כז ) . בעמי 132 יש ציור של צייר ספרדי המתאר את ידי יעקב עטופות בשער עזים . כדאי לראות . לפניך קטע מתוך התלמוד הבבלי , ובו שני פירושים - שני מדרשים לפסוק שבכותרת . כדי להקל עליך את הקריאה הבאנו את הקטע בעיבוד קל : פירוש א " דיל קול יעקב " - זה הבכי והצעקה בגלל אספסיאנום קיסר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות ריבוא , ויש אומרים : ארבעת אלפים ריבוא ."ורידים ירי עשו " - זו מלכות הרשעה רומי , שהחריבה את ביתנו , בית - המקדש , ושרפה את היכלנו , והגליתנו מארצנו . פירוש ב דבר אחר ( = פירוש אחר ) : " הלל קול יעקב " - אין לך תפילה שפועלת בעולם שאין משתתף בה מישהו מזרעו של יעקב ."ורידים ידי עשו " - אין לך מלחמה ... שאין בה מישהו מזרעו של עשיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר