עמוד:66

המקור שיסייע לנו בבדיקה הוא עדותו של רבי שמעון עצמו - מדרש שלו על הפסוק " וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ... וישקהו ... " ( בראשית פרק לג פס' ד ) וזה המקור : רבי שמעון בר - יוחאי אומר : הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב . אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה [ כשראה את יעקב בא ומשתחווה לפניו ] ונשקו עשיו בכל לבו . במדרש אומר רבי שמעון שני דברים - הוא קובע שתי קביעות . ציין א בריבוע שליד הקביעה הראשונה . ציין ב בריבוע שליד הקביעה השנייה . למי מתייחסת כל אחת מן הקביעות של רבי שמעון - לעשיו המקראי , אחיו של יעקב ? לעשיו שמייצג את קיסרות רומא ? דיון בקבוצה או בכיתה : יחסו של רבי שמעון אל הרומאים - על - פי הקטע שבעמי .61 הקשר בין יחסו של רבי שמעון אל הרומאים ובין פרשנותו על עשיו . ועוד משהו - לכל המעביין : זוכרים את השיחה של רבי יהודה ורבי שמעון בעניין מדיניותם ומעשיהם של הרומאים ? השיחה הגיעה לידיעתם של הרומאים , והם החליטו לנקוט פעולה לגבי הנוכחים בשיחה - בהתאם לדברים שהביע כל אחד מהם . וכך מסופר בתלמוד ( בהמשך לקטע שקראת בעמי 61 ) : הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם , ונשמעו למלכות ( = הדברים התגלגלו , עד שהגיעו לידיעתם של הרומאים ) . אמרו הרומאים : יהודה שעילה ( = ששיבח את הרומאים ) - יתעלה ( = יתמנה מנהיג החכמים ) ; יוסי ששתק - יגלה לציפורי ( = יגלה בתור עונש ממקום מושבו ביהודה ליישוב ציפורי שבגליל ) ; שמעון שגינה [ את הרומאים ] - ייהרג . *

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר