עמוד:61

אחרי הרקע ההיסטורי , נחזור לשאלה ששאלנו בפתיחה : מה הקשר בין הרומאים , היהודים ומרד בר - כוכבא - ובין יעקב ועשיו ? בשלב זה של עבודת החקירה נציג לכם שיחה בין שני תנאים , שני חכמי משנה . השיחה היא בעניינים מדיניים של אותה תקופה - שלטון הרומאים ומעשיהם ; והיא הועלתה על הכתב לאחר שנים - בתקופת התלמוד . משתתפים בשיחה : רבי יהודה בן אלעאי ורבי שמעון בר - יוחאי . שניים אחרים נוכחים בשיחה - אבל שותקים ... ישבו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון , וישב יהודה בן גרים לידם . פתת רבי יהודה ואמר : כמה נאים מעשיהן של אומה זו ( = הרומאים ) : תקנו ( = התקינו , הקימו ) שווקים , תקנו גשרים , תקנו מרחצאות . רבי יוסי שתק . נענה רבי שמעון ברייוחאי ואמר : כל מה שתקנו - לא תקנו אלא לצורך עצמן . תקנו שווקין ( = שווקים ) - להושיב בהן זונות , מרחצאות - לערן בהן עצמן ( = להתענג ) , גשרים - ליכול מהן ( מן העוברים על הגשרים ) מכם ... סמן בקטע מהתלמוד את דבריו של רבי יהודה - ואת תגובתו של רבי שמעון . מהי עמדתו של רבי יהודה כלפי הרומאים ? מהי עמדתו של רבי שמעון ? מי שרוצה - יתייחס גם לעמדתו של רבי יוסי : לקטע מן התלמוד יש המשך הקשור לאירועי התקופה . רוצה לקרוא ? ( עמ' 66 ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר