עמוד:53

דיון מסכם בקבוצה או בכיתה : העמדה כלפי עשיו ואדום - השוואה בין עמדתו של בעל ספר היובלים ובין עמדתו של יוסף בן מתתיהו . להבנת עמדתו של בעל ספר היובלים היעזרו בעמ' 48 - .50 להבנת עמדתו של יוסף בן מתתיהו חשוב להיעזר בקטעים מתוך קדמוניות היהודים ומלחמת היהודים וכן במידע שבעמ' .51 העלאת הסברים אפשריים לעמדתו של מחבר ספר היובלים וגם לעמדתו של יוסף בן מתתיהו . מידע על ספר היובלים בעמי 48 ; על יוסף בן מתתיהו - בנספח המושגים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר