עמוד:52

8 השווה את הקטע שקראת מתוך הספר קדמוניות היהודים - לפסוקים מספר בראשית פרק כה ( עמ' 10 ) . בדוק וסמן את התשובה הנכונה : אילו פרטים על הבנים מופיעים בספר בראשית , ואינם נוכרים בקטע שקראת ? שמות הבנים מראה הבנים תכונות הבנים יחס ההורים לבנים איזה מן הנושאים אינו נזכר בקטע שקראת ? ההיריון של רבקה הולדת הבנים מכירת הבכורה 8 לפניך קטע נוסף מתוך קדמוניות היהודים : אחרי מותו של יצחק חילקו בניו את הנחלה ביביהם ולא ההזיקו בה כפי שקיבלוה , אלא עשיו הניח לאחיו את העיר חברון , והוא ישב בשעיר ושלט על ארץ אדום שקראה על שמו , שכן היו מכנים אותו אדום , והוא זכה לכינוי זה משום מעשה שהיה . פעם אחת , והוא עודנו בגיל של נער , חזר מן הציד והעמל הכרוך בו והוא רעב , ומצא את אחיו שהכין לעצמו לסעודה ( נזיד ) עדשים שצבען צהוב ביותר . על - ידי כך נתעוררה תאוותו בו עוד יותר וביקש ליתן לו את הנזיד לאכילה . יעקב הסתייע ברעבונו של אחיו והכריחו למכור לו את הבכורה תמורת המאכל , וזה שהרעב הציק לו הניח לו בשבועה את כל זכויות הבכורה . וכן , משום אודם המאכל , נקרא על - ידי בני גילו , בדרך ליצנות , ארום , כי סומק הוא אדום בפי העברים , וכך הוא שם הארץ שנתן לה , וההלנים קראו לה ליתר קילוח ' אידומיאה'. סמן בקטע שקראת את השורות המסבירות את הקשר בין עשיו לאדום ובין אדום לאידומיאה . האם שני הקטעים שקראת מתוך קדמוניות היהודים מתאימים לסיפור שבמקרא ? כן לא אם כן - לפי הערכתך , באיזו מידה ? במידה מועטה במידה רבה במידה רבה מאוד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר