עמוד:49

קרא את הקטע מספר בראשית המופיע בעמ' .10 סמן בקטע מספר היובלים את הפרטים שאינם מופיעים בספר בראשית . כדי להתקדם בחקירה יש להשוות ולהעמיד זה מול זה את שני התיאורים - זה שבתורה וזה שבספר היובלים . השלם בטבלה לפי הקטע מספר היובלים . שים לב : לא כל העניינים המתוארים בספר בראשית מופיעים גם בספר היובלים . ספר בראשית ספר היובלים ההיריון של רבקה ויעתר יצחק לה' לנכת אשתו כי עקרה היא ... ותהר רבקה אשתו ויתרצצו הבנים בקרבה . מראה הבנים עשיו : אדמוני כלו כאדרת שער . יעקב : וידו אחזת בעקב עשו . תכונות הבנים עשיו : איש ידע ציד איש שדה . יעקב : איש תם ישב א . הלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר