עמוד:29

קשר משפחתי ( ב ) בעמי 5 ו קראת על השליחים ששלח יעקב אל עשיו ( ספר בראשית ) . בעמי 23 קראת על השליחים ששלח משה אל מלך אדום ( ספר במדבר ) . הנה לפניך השוואה של כמה פסוקים : יעקב - ספר בראשית משה - ספר במדבר וישלח יעקב מלאכים לפניו וישלח משה מלאכים .., אל עשו אחיו 1.. אל מלך ארום כה אמר עבדה יעקב ... כה אמר אתיך ישראל ... וגם [ עשו ] הלך לקראתה ויצא אדום לקראתו וארבע מאות איש עמו . בעם כבד וביד חזקה . פרק לב פס' ד - ז פרק כ פס' יד - כ בפסוקים מופיעים שמותיהם של שני האתים ושל שני העמים שיצאו מהם . סמן אותם . מתח קו מתחת למלים החוזרות בפסוקים . מה המקרא רוצה להדגיש באמצעות המלים החוזרות בשני המקרים ? שים לב למלים שהדגשנו בפסוקים : - כיצד פונה יעקב לעשיו ? כיצד פונה משה למלך אדום ? מי מהם מזכיר את הקשר המשפחתי בין האחים - יעקב או משה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר