עמוד:25

אחרי המפה והמידע הגיאוגרפי - נחזור למקרא . בפסוקים מספר במדבר ( עמ' 23 ) קראת על בקשתו של משה ממלך אדום ועל תגובת אדום . בפסוקים שלפניך מספר דברים - יש תיאור שונה ( וקצת מפתיע ) של אותו עניין . - ונסע המדברה דרך ים - סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את - הר - שעיר ב ימים רב . ם : ויאמר יהוה אלי לאמר : רב - לכם סב את - ההר י הזה פנו לכם צפנה : ואת - העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם ה בני - עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד : אל - תתגרו בם כי לא - אתן לכם מארצם עד מדרך כף - רגל כי - ירשה לעשו נתתי את - הר י שעיר : אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם ונם - מים תכרו מאתם בכסף ז ושתיתם . כייהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את - המדבר ח הגדל הזה זה , ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר : ונעבר מאת אחינו בנף - עשו הףשבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצףן ג . בר ובפן ונעבר דרך מדבר מואב : שים לב לפסוקים ד - ה ולאזהרה של ה' לבני ישראל . מצא את המלים אחיכם בני עשו , והשווה לפנייה של משה - אחיך ישראל , עמ' .23 מלת המפתח אח מביאה אותנו לקשר המשפחתי שבו נמצאת גם התשובה לשאלה שהוספת בעמי .19 כל המעוניין בבדיקת הקשר המשפחתי מוזמן לערוץ הבחירה , עמ' .28 " אל תתגרו בם " ( דברים ב , ה ) על - פי הפסוקים שקראת מתוך ספר במדבר ומתוך ספר דברים - מי התגרה במי ? סמן : בני ישראל התגרו בבני אדום . משה התגרה במלך אדום . מלך אדום התגרה בבני ישראל . אחר : למה לא עברו בני ישראל דרך ארץ אדום ? כתוב תשובה - על - פי המסופר בספר במדבר : על - פי המסופר בספר דברים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר