עמוד:19

בני ישראל ואדום מאז הפגישה והפרידה של יעקב ועשיו עברו כמה מאות שנים 12. הבנים של יעקב , בני ישראל , הפכו במצרים לעם , ובני עשיו הפכו לעם האדומי , ושלטו על ארץ אדום . וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום : כר אמר אחיך ישראל ... בני ישראל יצאו ממצרים - ונמצאים במדבר בדרכם לארץ כנען . על - פי הפסוק מספר במדבר , בני ישראל הגיעו לקדש ברנע שבדרום ארץ כנען ( מפה בעמוד הבא ) . כאן מחליט משה , מנהיגם של בני ישראל , לשלוח שליחים ( מלאכים ) אל מלך אדום . וכבר בנקודה זו עולות שתי שאלות ( לפחות ) : השאלה הראשונה : למה החליט משה לשלוח שליחים אל מלך אדום ? השאלה השנייה קשורה לניסוח של הבקשה , למלים שבהן בחר משה כשפנה אל מלך אדום . שים לב למלים שהדגשנו בפסוק , וכתוב את השאלה : האם יש לך עוד שאלות ? כתוב גם אותן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר