עמוד:18

לסיכום סמן את התשובה המתאימה : בפסוקים שקראת בעמי 15 ( בראשית פרקים לב - לג ) יש / אין תשובה לשאלה , מדוע החליט יעקב להודיע לעשיו על שובו . יש / אין תשובה לשאלה , מדוע החליט עשיו לבוא לקראת יעקב . השליחים מספרים ליעקב : " וגם [ עשו ] הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו " ( פרק לב פסי ז ) . * והתנ"ך מתאר את תגובת עשיו למראה אחיו ההולך לקראתו ומשתחווה : " וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ... " ( פרק לג פסי ד ) . לפי דעתך , מה אפשר ללמוד משני הפסוקים האלה על הכוונה של עשיו כשבא לפגוש את יעקב - ועל התגובה שלו בזמן הפגישה ? דיון בקבוצה או בכיתה על התשובות לפעילויות 4 - .7 הפגישה במחניים היתה הפגישה האחרונה של יעקב ועשיו שעליה מסופר בתנ"ך ( חוץ מקבורת אביהם - בראשית פרק לה פסי כט ) . כאן , במחניים , נפגשו יעקב ועשיו - וכאן גם נפרדו , כמו שכתוב : " וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה ( = אל שעיר ) ויעקב נסע סכתה ... " ( בראשית פרק לג פסי טז - יז ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר