עמוד:3

תוכן העניינים איך להתמצא במקראה - 4 תקופת האבות עד תקופת השופטים תוכן - 8 יעקב ועשיו : ראשית הסיפור - 9 יעקב ועשיו : הפגישה אחרי עשרים שנה - 14 בני ישראל ואדום - 19 על הלשון : האדום האדום הזה - 27 ערוץ בחירה : קשר משפחתי והבכורה - 28 תקופת הבית הראשון תוכן - 32 פתיחה - 33 ישראל ואדום בימי הבית הראשון - 34 על אדום בנבואת עובדיה - 35 תקופת הבית השני תוכן - 40 מבזק עדכון - 42 פתיחה - 43 ממלכת החשמונאים והאדומים - 44 על יעקב ועשיו בספרי התקופה : ספר היובלים - 48 ספר קדמוניות היהודים - 51 תקופת המשנה והתלמוד תוכן - 56 פתיחה : אחרי החורבן - 58 יעקב ועשיו , ישראל ואדום , יהודים ורומאים בעקבות מרד בר - כוכבא - 59 ערוץ בחירה : קול יעקב וידי עשיו - 68 על הלשון : ללמד זכות - 70 תקופת ימי הביניים תוכן - 74 היהדות , הנצרות והאיסלם - תמונת פתיחה - 76 חידת הקשר - 79 פירושים לסיפור עתיק - יעקב ועשיו : הפרשנות הצרפתית - 81 הפרשנות הספרדית - 88 המשך לסיפור עתיק - שלטון אדום ושלטון ישמעאל - 92 שורות וחרוזים מפיוטים עבריים - 94 קצת מחשבה - על היהדות ועל הנצרות והאיסלם - 101 - ערוץ בחירה : הגאון מבבל - 109 על הלשון : חסידי אומות העולם - ו ו 1 תקופת ההשכלה תוכן - 114 פתיחה - 116 תנועת ההשכלה היהודית - 7 ו ו על יהודים ונוצרים בכתבי המשכילים - 118 ' תנועת החסידות - 124 על יעקב ועשיו בכתבי החסידות - 126 ביקור בחירה : בסלון של הנריאטה הרץ - 30 ו בחדרו של הבעל שם טוב - 131 תקופת התחייה תוכן - 134 פתיתה : שאלה נכבדה - 136 יעקב ועשיו בספרות התחייה - 138 יעקב ועשיו בעיתונות העברית - 50 ו ערוץ בחירה : יעקב ועשיו - בעיה חינוכית - 152 עשיו מנגן - 154 מדינת ישראל תוכן - 156 פתיחה : השואה - ומדינת ישראל - 158 בחזרה לתקופת המקרא : עשיו ועמלק - .,161 עמלק בשואה - 166 עמלק במחשבה הישראלית - 172 יעקב ועשיו בספרות הישראלית - 173 " אח פגישה , אח פגישה שכזאת ! " - 186 ערוץ בחירה : יעקב ועשיו - הסכסוך העתיק והסכסוך המודרני - 188 מבט לאחור ותזכורת - 192 נספח מושגים - 195 מפתח שמות ועניינים - 204

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר