עמוד:88

היהודית , קימת אמונה בגלגול נשמות מאז המאה ה - 16 . במאה השנים האחרונות הופיעה האמונה בגלגול נשמות גם מחוץ למסגרות דתיות . המאמינים בגלגול נשמות מצביעים על כמה מקרים שבהם ילדים החלו לדבר בשפות שלא למדו או מסרו פריטי מידע אחרים , כהוכחה לכך שהידע הזה נשמר בנפשם מגלגול קודם . אולם כאשר מקרים אלה נבחנו בקפדנות , התברר שמקצתם היו מבססים על מעשי מרמה , ובמקצתם הגיע המידע הזה לילדים בדרכים טבעיות ורגילות , למשל אומנת שדברה בשפה זרה שהילד שמע אותה ולאחר זמן היה יכול לחזר עליה . אפלטון בודהא , בודהיזם גיהנום 18 עדן הינדואיזם קבלה גלגל מתקן בצורת עגול המסתובב סביב ציר הקבוע במרכזו . הגלגל נחשב לאחת ההמצאות החשובות ולאחד ממכשירי היסוד של התרבות החמרית . משתמשים בגלגלים בכלי תחבורה - ביניהם מכוניות , אופנים , אופנועים ורכבות מהירות , בעגלות ובקרוניות , במשאבות ובעוד כלים ומכשירים רבים . גלגלי שנים המניעים זה את זה הם מרכיב חשוב כמעט בכל מכונה שיש בה חלקים נעים . תולדות הגלגל אין יודעים מתי ועל ידי מי המצא הגלגל , אולם מיחסים את המצאתו לתרבות שומר הקדומה . הגלגל העתיק ביותר שהתגלה עד כה נמצא בשטחה של ארם נהרים הקדומה ( כיום עיראק ) , ומשערים כי הוא בן 5,500 שנה . אך גלגל זה הוא מפתח למדי ונראה שקדמו לו גלגלים פשוטים רבים . סביר להניח , כי האדם התחיל להשתמש בקורת עץ עגלה כבגלגל . אחר כך חתכו חלק מן הקורה והתקינו ממנו גלגל . גלגלים מסוג זה , שאין בהם ציר ושאינם מסתובבים , עדין מצויים בשמוש בארצות לא מפתחות , למרות שהם כבדים מאוד ומתבלים במהירות בדרכים הקשות והמחספסות . השלב הבא בהתפתחות הגלגל היה כאשר מישהו חשב שכדאי לקדח או לצרב באש חר במרכזו של הגלגל , להכניס ציר לתוכו , ולחבר את הציר למכל כלשהו - עגלה למשל . באפן זה החכוך המפריע להתקדמות העגלה קטן מאוד . בודאי עברו אלפי שנים עד שהתחיל האדם להשתמש בציר עשוי עץ או בחשוקים - גלגלים מצפים בברזל לשם חזוק , או בחשורים - קני מתכת המחברים את הציר עם נקדות שונות על הקף הגלגל כדי לחזקו . ידוע כי לפני ארבעת אלפים שנה כבר היו דרכים רחבות , המתאימות לכלי רכב בעלי גלגלים , שהוליכו אל העיר הגדולה בבל . באותה תקופה כבר היו דרכים גם במצרים , באשור ובפרס , ותמונות עתיקות מעידות כי הגלגלים וכלי הרכב השתפרו ביותר באותה עת . לרכב מלחמה מצרי עתיק כבר היו גלגלים של ממש , עם חשוקים וחר במרכזם , שבתוכו היה הציר שעליו היו הגלגלים מסתובבים . לאחר גלגלי העץ הפשוטים , גלגלי העץ המצפים במתכת וגלגלי המתכת הופיעו צמיגי הגומי , שאינם שונים ביסודם מהגלגל בעל הציר והחשורים . גלגל שנים חלק חשוב במכונות רבות הוא גלגל השנים . שני גלגלי שנים הצמודים זה אל זה יכולים להעביר את התנועה הסיבובית ביניהם , כך שאחד מהם מניע את האחר . באמצעות קביעה מתאימה של מספר השנים בכל גלגל אפשר גם להגדיל או להקטין את קצב הסיבוב . לדגמה , אם גלגל שנים שיש בו 10 שנים מניע גלגל אחר שיש בו 20 שנים , יבצע הגלגל השני סיבוב אחד על כל שני סיבובים של הגלגל הראשון , כלומר קצב הסיבוב יואט פי שנים . מערכות כאלה של גלגלי שנים מצויות למשל בשעונים , כדי להפך את קצב התנועה של המנגנון המניע את השעון לקצב הלוכם הרצוי של המחוגים . צמיג שומר ואכד שעון גלגל הנוזלות שמו של אזור בשמים , שהוא מעין חגורה דמיונית , שבתוכה עוברים נתיבי השמש וכוכבי הלכת כפי שהם נראים מכדור הארץ . שמות המזלות הם : טלה , שור , תאומים , סרטן , אריה , בתולה , מאזנים , עקרב , קשת , גדי , דלי , דגים . רחבה של חגורה זו שמונה מעלות משני עברי נתיבה של השמש . הקדמונים חלקו את החגורה לשנים - עשר חלקים , חלק לכל חדש . כל חלק ארכו שלושים מעלות וסימן של שלושה גלגלי עץ מתקופת שונות . הקדום שבהם ( משמאלן הוא גלגל מן המאה הראשונה לספירה , שהתגלה בחפירות בפומפי .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר