מתוך:  > אביב חדש 6 > זקנה

עמוד:175

עובדים ובשל גילם המתקדם הם חשופים למחלות ולתאנות , והדאגה לרוחתם מצריכה משאבים מרבים . שעור ההוצאות הרפואיות הולך וגדל בכל שנה ומקשה מאוד על שרותי הבריאות לתפקד ללא עזרה ממשלתית . במדינות מודרניות ובכללן ישראל נערכים הממשלה והמוסדות השונים לסיע לאכלוסיה הקשישה בתחומי הרפואה , הכלכלה והחברה . ישראל היא אחת המדינות המתקדמות בעולם בתחום השרותים לזקן . הגישה הרווחת בארץ בענין זה מתגלמת בבטוי " להוסיף חיים לשנים " . כלומר , לא רק הארכת חיי הזקן חשובה אלא גם הכנסת תכן , ענין ומשמעות לחייו . לצרך כך הוקמו שרותי מתנדבים , המפעילים את הזקנים בתחום ממחיותם או בתחומים אוזרים , פועלים מועדונים למפגשים לבני הגיל המבגר ושרותים מרבים נוספים . למרות העזרה ההולכת וגוברת של השרותים הממשלתיים והעירוניים , המשפרזה היתה ונותרה מקור התמיכה העקרי . הקשישים נעזרים בבני משפחתם בתחום הגופני והנפשי ולעתים גם הכספי . ללא אהבה ויחס של כבוד לקשישים , תאבד החברה את אבותיה וראשוניה . בטוח לאמי הזדקנות זרבבל בן שאלתיאל מנהיגם של העולים הראשונים מבבל בימי שיבת ציון . זרבבל פעל בשנים 538 - 521 לפני הספייה . הנביאים חגי וזכריה , וכן עזרא ונחמיה , מספרים על זרבבל שהיה נכדו של יכניה ( יהויכין ) , מלך יהודה . לאחר שפרסם את הצהרתו הקוראת ליהודים לשוב לארצם , מנה כורש מלך פרס את ששבצר כפחה ( מושל ) ביהודה . אולם זרבבל הוא שעמד למעשה בראשם של העולים מבבל . לכן יש הסוברים כי ששבצר הוא זרבבל , אולם סביר יותר להניח , כי ששבצר היה הפחה בימיה הראשונים של עליה זו , וכי שמש בתפקידו זמן קצר בלבד . בשנה השניה למלכות דריוש נזכר זרבבל עצמו בתאר פחה . המעשה הראשון שעשה זרבבל מיד לאחר בואו לירושלים , היה הנחת היסוד לחדוש העבודה בבית - המקדש . על פעלה זו הוא בצח יחד עם יהושע בן יהוצדק הכוהן . כמו כן חדשה הקרבת הקרבנות בבית - המקדש , הובאו חוצבים ואמנים והזמנו עצי ארז מן הלבנון . בעקבות סכסוך עם השומרונים , שהציעו את עזרתם לבנות את בית - המקדש ולא נענו - נפסקה העבודה . היא התחדשה רק בשנת 521 לפני הספירה , בעידודם של הנביאים ושוב עמדו זרבבל ויהושע בראש הפעלה , בתנ"ך לא מספר ז - בר על ימיו האחרונים של זרבבל . יתכן שמת זמן קצר לאחר הקמת בית - המקדש . יש המשערים שהפרסים הדיחו אותו מכהנת הפחה , משום שחשדו שהוא , שהיה מזרע המלוכה , שואף לחדש את מלכות בית דוד . אחד מבני בניו נזכר בין העולים עם עזרא מבבל . זכריה חגי עזרא שומרונים שיבת ציון זרזירים משפחת עופות מסדרת צפורי - שיר . במשפחת הזרזירים יש יותר ממאה מינים . רבם מצויים באפריקה ובדרום אסיה . באירופה ובארץ - ישראל מצויים רק שלושה מינים של המשפחה . הזרזירים קרובים במקצת לעורבים , אך קטנים מהם . משקלו של הזרזיר הזכר 50 - 150 גרם . נוצתם של המבגרים מבריקה ושל הצעירים חסרת ברק , לרב חומה - אפרה . מקורם של הזרזירים בבי המינים הטורפים - הנזונים בעקר מחרקים , תולעים וחלזונות - מארך וישר , ואלו של הזרזירים האחרים . הנזונים בעקר מפרות - כפוף במקצת , אצל המינים החיים בנוף הפתוח הכנכים ארכות והזנב קצר , ואלו אצל המינים החיים ביערות או בין הצוקים , הכנפים קצרות ומעגלות והזנב ארך . רבים הסוגים שמגדלום כצפור נוי . מיני הזרזיר הנפוצים הזרזיר המצוי חי ודוגר ברב האזורים של אירופה ומערב הזרזיר המצוי ניזון מחרקים בעונת הדגירה בקיץ . לכן הוא נחשב באירופה למועיל , והאיכרים תולים בגנים ארגזים כדי שיוכל לקנן בהם . בתמונה - זרזיר מצוי עם תולעת . זוג קשישים בתצלום משנות העשרים של המאה ה - 20 . בעבר , ובחברות מסורתיות גם כיום , הקשישים התגוררו עם ילדיהם ונכדיהם במסגרת המשפחה המורחבת .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר